Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đôi nam nữ - Vòng loại 1 - Trận 9
Giờ bắt đầu: 26 Thg11 2018 00:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002171 Nguyễn Minh Thúy Hằng Bình Dương
002167 Từ Ngọc Nhựt Bình Dương
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002192 Huỳnh Phương Đài Trang TP Hồ Chí Minh
002186 Lê Quốc Khánh TP Hồ Chí Minh