Ngày 24 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đôi nam nữ - Vòng loại 1 - Trận 4
Giờ bắt đầu: 24 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002171 Nguyễn Minh Thúy Hằng Bình Dương
002167 Từ Ngọc Nhựt Bình Dương
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002223 Nguyễn Hoàng Minh TP Hà Nội
002229 Phạm Thị Biên Thùy TP Hà Nội