Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đôi nam nữ - Vòng loại 1 - Trận 3
Giờ bắt đầu: 24 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002193 Đào Minh Trang TP Hồ Chí Minh
002185 Đỗ Minh Quân TP Hồ Chí Minh
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002187 Lê Phước Đẳng TP Hồ Chí Minh
002196 Phan Như Quỳnh TP Hồ Chí Minh