Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nữ - Trận 5 - Bán kết
Giờ bắt đầu: 21 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002181 Fordor Csilla Đà Nẵng
002180 Phan Thị Thanh Bình Đà Nẵng
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002198 Alize Kim Chi, Lim TP Hồ Chí Minh
002193 Đào Minh Trang TP Hồ Chí Minh
002192 Huỳnh Phương Đài Trang TP Hồ Chí Minh
002197 Nguyễn Phan Yên Tích TP Hồ Chí Minh
002196 Phan Như Quỳnh TP Hồ Chí Minh
002195 Trần Thị Tâm Hảo TP Hồ Chí Minh
002194 Trần Thụy Thanh Trúc TP Hồ Chí Minh