Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nữ - Trận 4 - Tứ kết
Giờ bắt đầu: 20 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002208 Đặng Thị Hạnh Hải Dương
002210 Hoàng Thị Hà Hải Dương
002211 Lê Thị Đào Hải Dương
002212 Nguyễn Thị Hồng Hải Dương
002209 Nguyễn Thị Mai Hương Hải Dương
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002217 Đỗ Yến Nhi Kiên Giang
002219 Lê Thị Quốc An Kiên Giang
002220 Lê Thị Thanh Thúy Kiên Giang
002216 Nguyễn Minh Huyền Kiên Giang
002218 Phạm Thị Đồng Trinh Kiên Giang
002221 Trần THị Thanh Thanh Kiên Giang