Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nữ - Trận 3 - Tứ kết
Giờ bắt đầu: 20 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002200 Hồ Phương Như Ninh Thuận
002199 Hoàng Linh Chi Ninh Thuận
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002224 Nguyễn Ngọc Minh Phương TP Hà Nội
002225 Nguyễn Thị Phương TP Hà Nội
002229 Phạm Thị Biên Thùy TP Hà Nội