Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nữ - Trận 1 - Tứ kết
Giờ bắt đầu: 20 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002178 Andrea Lê Quân Đội
002177 Nguyễn THị Bé Xuyên Quân Đội
002176 Nguyễn Từ Kim Ngân Quân Đội
002179 Savanna Lý Nguyễn Quân Đội
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002181 Fordor Csilla Đà Nẵng
002180 Phan Thị Thanh Bình Đà Nẵng