Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 22 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002164 Lý Hoàng Nam Bình Dương
002166 Nguyễn Văn Phương Bình Dương
002165 Trịnh Linh Giang Bình Dương
002168 Từ Lê Khánh Duy Bình Dương
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002185 Đỗ Minh Quân TP Hồ Chí Minh
002187 Lê Phước Đẳng TP Hồ Chí Minh
002186 Lê Quốc Khánh TP Hồ Chí Minh
002189 Tất Thái Nguyên TP Hồ Chí Minh