Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nam - Trận 6 - Bán kết
Giờ bắt đầu: 20 Thg11 2018 14:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002185 Đỗ Minh Quân TP Hồ Chí Minh
002187 Lê Phước Đẳng TP Hồ Chí Minh
002186 Lê Quốc Khánh TP Hồ Chí Minh
002191 Nguyễn Nhựt Hoàng TP Hồ Chí Minh
002189 Tất Thái Nguyên TP Hồ Chí Minh
002190 Trần Tiến Thịnh TP Hồ Chí Minh
002188 Võ Hoàng Hùng TP Hồ Chí Minh
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002228 Hoàng Bảo Long TP Hà Nội
002227 Lã Xuân Hậu TP Hà Nội
002222 Nguyễn Đắc Tiến TP Hà Nội
002223 Nguyễn Hoàng Minh TP Hà Nội
002226 Vũ Thái Nam TP Hà Nội