Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nam - Trận 5 - Bán kết
Giờ bắt đầu: 20 Thg11 2018 09:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002164 Lý Hoàng Nam Bình Dương
002166 Nguyễn Văn Phương Bình Dương
002165 Trịnh Linh Giang Bình Dương
002168 Từ Lê Khánh Duy Bình Dương
002167 Từ Ngọc Nhựt Bình Dương
002169 Vũ Atem Bình Dương
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002183 Nguyễn Lê Minh Hậu Đà Nẵng
002184 Phạm Hoàng Hiếu Đà Nẵng
100006 Văn Hữu Nguyên Vũ Đà Nẵng
002182 Võ Văn Toàn Đà Nẵng