Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nam - Trận 4 - Tứ kết
Giờ bắt đầu: 20 Thg11 2018 00:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002228 Hoàng Bảo Long TP Hà Nội
002227 Lã Xuân Hậu TP Hà Nội
002222 Nguyễn Đắc Tiến TP Hà Nội
002223 Nguyễn Hoàng Minh TP Hà Nội
002226 Vũ Thái Nam TP Hà Nội
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002172 Huỳnh Chí Khương Quân Đội
002175 Lê Trung Tính Quân Đội
002173 Trần Hoàng Anh Khoa Quân Đội
002174 Trần Thanh Hoàng Quân Đội