Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nam - Trận 3 - Tứ kết
Giờ bắt đầu: 19 Thg11 2018 09:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002185 Đỗ Minh Quân TP Hồ Chí Minh
002187 Lê Phước Đẳng TP Hồ Chí Minh
002186 Lê Quốc Khánh TP Hồ Chí Minh
002191 Nguyễn Nhựt Hoàng TP Hồ Chí Minh
002189 Tất Thái Nguyên TP Hồ Chí Minh
002190 Trần Tiến Thịnh TP Hồ Chí Minh
002188 Võ Hoàng Hùng TP Hồ Chí Minh
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002230 Hoàng Thành Trung Công An Nhân Dân
002231 Lê Minh Tuấn Công An Nhân Dân
002232 Ngô Đức Dương Công An Nhân Dân
002233 Nguyễn Văn Tiến Công An Nhân Dân