Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nam - Trận 2 - Tứ kết
Giờ bắt đầu: 19 Thg11 2018 09:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002183 Nguyễn Lê Minh Hậu Đà Nẵng
002184 Phạm Hoàng Hiếu Đà Nẵng
100006 Văn Hữu Nguyên Vũ Đà Nẵng
002182 Võ Văn Toàn Đà Nẵng
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002213 Lâm Hoàng Nam Kiên Giang
002214 Nguyễn Thanh Lộc Kiên Giang
002215 Trần Trung Tính Kiên Giang