Ngày 24 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nam - Trận 1 - Tứ kết
Giờ bắt đầu: 19 Thg11 2018 09:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002164 Lý Hoàng Nam Bình Dương
002166 Nguyễn Văn Phương Bình Dương
002165 Trịnh Linh Giang Bình Dương
002168 Từ Lê Khánh Duy Bình Dương
002167 Từ Ngọc Nhựt Bình Dương
002169 Vũ Atem Bình Dương
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
100005 Bùi Trí Nguyên Tây Ninh
100002 Nguyễn Anh Thắng Tây Ninh
100004 Võ Trường Hải Tây Ninh
100003 Vũ Long Kacper Tây Ninh