Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nam - Trận 1 - Vòng loại
Giờ bắt đầu: 19 Thg11 2018 09:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002228 Hoàng Bảo Long TP Hà Nội
002227 Lã Xuân Hậu TP Hà Nội
002222 Nguyễn Đắc Tiến TP Hà Nội
002223 Nguyễn Hoàng Minh TP Hà Nội
002226 Vũ Thái Nam TP Hà Nội
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002206 Nguyễn Duy Nam Vĩnh Phúc
002205 Nguyễn Hoàng Việt Vĩnh Phúc
002202 Nguyễn Khương Duy Vĩnh Phúc
002204 Nguyễn Văn Anh Tuấn Vĩnh Phúc
002203 Nguyễn Việt Hoàng Vĩnh Phúc