Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 50m súng trường 3x40 viên Nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 02/12/2018 10:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Điểm Thứ hạng Kỷ lục
Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội 1.147 1 Đại hội
Nguyễn Thành Nam Quân Đội 1.130 2
Phùng Việt Dũng TP Hà Nội 1.136 3
Nguyễn Văn Quân Hải Dương 1.146 4
Phùng Lê Huyên Thanh Hóa 1.133 5
Phạm Ngọc Thanh TP Hà Nội 1.128 6
Đỗ Mạnh Định Thanh Hóa 1.137 7
Nguyễn Thành Đạt Thanh Hóa 1.145 8
Vũ Thành Hưng TP Hà Nội 1.127 9
Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 1.126 10
Nguyễn Văn Dũng TP Hà Nội 1.125 11
Hoàng Đình Tú Thanh Hóa 1.114 12
Nguyễn Duy Dũng Quân Đội 1.111 13
Lê Cao Kiên Quân Đội 1.106 14
Ngô Quốc Kiên Hải Dương 1.052 15
Phan Hữu Đức Hải Dương 1.035 16
Diễn biến