Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nam - Trận 6 - Bán kết
Giờ bắt đầu: 20/11/2018 14:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Kết quả thi đấu
HCM HNO
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Minh Quân TP Hồ Chí Minh
Lê Phước Đẳng TP Hồ Chí Minh
Lê Quốc Khánh TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Nhựt Hoàng TP Hồ Chí Minh
Tất Thái Nguyên TP Hồ Chí Minh
Trần Tiến Thịnh TP Hồ Chí Minh
Võ Hoàng Hùng TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Bảo Long TP Hà Nội
Lã Xuân Hậu TP Hà Nội
Nguyễn Đắc Tiến TP Hà Nội
Nguyễn Hoàng Minh TP Hà Nội
Vũ Thái Nam TP Hà Nội
Diễn biến