Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng Đội nam - Trận 3 - Tứ kết
Giờ bắt đầu: 19/11/2018 09:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Kết quả thi đấu
HCM BCA
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Minh Quân TP Hồ Chí Minh
Lê Phước Đẳng TP Hồ Chí Minh
Lê Quốc Khánh TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Nhựt Hoàng TP Hồ Chí Minh
Tất Thái Nguyên TP Hồ Chí Minh
Trần Tiến Thịnh TP Hồ Chí Minh
Võ Hoàng Hùng TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Thành Trung Công An Nhân Dân
Lê Minh Tuấn Công An Nhân Dân
Ngô Đức Dương Công An Nhân Dân
Nguyễn Văn Tiến Công An Nhân Dân
Diễn biến