Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung 50m 1 dây nữ Gold Vĩnh Phúc Phùng Thanh Tâm
60m 1 dây nữ Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hải
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Gold Vĩnh Phúc Lê Quốc Huy
Gold Vĩnh Phúc Lý Cao Sơn
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thảo
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Hiếu
Gold Vĩnh Phúc Phùng Thanh Tâm
Gold Vĩnh Phúc Vũ Đức Trung
Đồng đội 1 dây nam Gold Vĩnh Phúc Bùi Văn Thiện
Gold Vĩnh Phúc Đinh Công Chiến
Gold Vĩnh Phúc Lê Thanh Lâm
Gold Vĩnh Phúc Lý Cao Sơn
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Đô
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Hiếu
Gold Vĩnh Phúc Vũ Đức Trung
Bắn súng 10m súng trường hơi đồng đội nữ Gold Vĩnh Phúc Đỗ Thuý Hiền
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Ngân
Gold Vĩnh Phúc Phùng Thị Lan Hương
10m súng trường hơi Nữ Gold Vĩnh Phúc Đỗ Thuý Hiền
50m súng trường 3x20 viên đồng đội nữ Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Minh Phượng
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Ngân
Gold Vĩnh Phúc Phùng Thị Lan Hương
50m súng trường nằm Nam Gold Vĩnh Phúc Tạ Ngọc Long
Canoeing 1000C1W Gold Vĩnh Phúc Trương Thị Phương
200C1W Gold Vĩnh Phúc Trương Thị Phương
200C2W Gold Vĩnh Phúc Bùi Thị Yến
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hương
500C1W Gold Vĩnh Phúc Trương Thị Phương
500C2W Gold Vĩnh Phúc Bùi Thị Yến
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hương
500C4W Gold Vĩnh Phúc Đỗ Thị Kim Tuyến
Gold Vĩnh Phúc Đỗ Thị Như
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hương
Gold Vĩnh Phúc Trương Thị Phương
Nữ C4 - 200m Gold Vĩnh Phúc Bùi Thị Yến
Gold Vĩnh Phúc Diệp Thị Hương
Gold Vĩnh Phúc Đỗ Thị Như
Gold Vĩnh Phúc Trần Thị Lan
Karate Kumite - Cá nhân nữ 50kg Gold Vĩnh Phúc Hoàng Hải Yến
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Gold Vĩnh Phúc Lăng Thị Hoa
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Gold Vĩnh Phúc Hoàng Hải Yến
Gold Vĩnh Phúc Lăng Thị Hoa
Gold Vĩnh Phúc Mẫn Thị Hiền
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Lạng
Pencak Silat Đối kháng nam 70kg Gold Vĩnh Phúc Vũ Văn Hoàng
Đối kháng nam 85kg Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Hợi
Đối kháng nam 90kg Gold Vĩnh Phúc Phạm Thế Hùng
Vật 54kg - Vật tự do Nam Gold Vĩnh Phúc Hà Quang Thẩm
55kg - Vật cổ điển Gold Vĩnh Phúc Đỗ Xuân Lập
57kg - Vật tự do Nam Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Anh Giang
74kg - Vật tự do nam Gold Vĩnh Phúc Ngô Thành Tân
80kg - Vật cổ điển Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Chính
86kg - Vật tự do Nam Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thế Cử
97kg - Vật tự do Nam Gold Vĩnh Phúc Trần Văn Tuấn
Wushu Sanshou - Nữ 48kg Gold Vĩnh Phúc Phạm Thị Thư