Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Boxing Nữ 51kg Gold Thái Nguyên Vi Thị Hương
Nữ 81kg Gold Thái Nguyên Lê Thuỳ Dung
Canoeing 1000C2W Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Lý
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngân
1000K2W Gold Thái Nguyên Bùi Thị Nga
Gold Thái Nguyên Cao Thị Anh
1000K4W Gold Thái Nguyên Cao Thị Anh
Gold Thái Nguyên Dương Thị Bích Loan
Gold Thái Nguyên Ngô Phương Thảo
Gold Thái Nguyên Trần Thị Cúc
200C1W Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngân
200C2W Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Lý
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngân
200K2W Gold Thái Nguyên Dương Thị Bích Loan
Gold Thái Nguyên Ngô Phương Thảo
500C1W Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngân
500C2W Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Lý
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngân
500C4W Gold Thái Nguyên Ngô Thị Toàn
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Lý
Gold Thái Nguyên Vũ Thị Hằng
Gold Thái Nguyên Vũ Thị Nhung
500K2W Gold Thái Nguyên Bùi Thị Nga
Gold Thái Nguyên Cao Thị Anh
500K4W Gold Thái Nguyên Cao Thị Anh
Gold Thái Nguyên Dương Thị Bích Loan
Gold Thái Nguyên Ngô Phương Thảo
Gold Thái Nguyên Trần Thị Cúc
Nữ K4 200m Gold Thái Nguyên Cao Thị Anh
Gold Thái Nguyên Dương Thị Bích Loan
Gold Thái Nguyên Dương Thị Phượng
Gold Thái Nguyên Ngô Phương Thảo
Cử tạ Cử đẩy hạng 75kg nữ Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Yên
Cử giật hạng 75kg nữ Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Yên
Tổng cử hạng 75kg nữ Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Yên
Khiêu vũ thể thao Latin 1 điệu - Jive Gold Thái Nguyên Lê Thục Hiền
Gold Thái Nguyên Nguyễn Quang Huy
Muay -60Kg Nữ Gold Thái Nguyên Lâm Thùy Nhung
-63.5Kg Nữ Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Bích
Vật 44kg - Vật tự do nữ Gold Thái Nguyên Phùng Thị Huệ
51kg - Vật tự do nữ Gold Thái Nguyên Đặng Thị Khánh
53kg - Vật tự do nữ Gold Thái Nguyên Đặng Thị Hường
55kg - Vật tự do nữ Gold Thái Nguyên Dương Thị Mơ
86kg - Vật tự do Nam Gold Thái Nguyên Lương Văn Bộ
98kg - Vật cổ điển Gold Thái Nguyên Hà Văn Dĩnh
Wushu Taolu - Bộ quyền - Nam: Đao thuật Gold Thái Nguyên Nguyễn Tùng Bách
Taolu - Bộ quyền - Nam: Nam đao Gold Thái Nguyên Tống Duy Khánh
Taolu - Bộ quyền - Nam: Nam quyền Gold Thái Nguyên Tống Duy Khánh
Taolu - Bộ quyền - Nam: Thương thuật Gold Thái Nguyên Nguyễn Dương Thắng
Taolu - Bộ quyền - Nữ: Côn thuật Gold Thái Nguyên Khương Thị Thùy Trang