Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung 50m 3 dây nữ Gold Thanh Hóa Từ Thị Nam
Bắn súng 50m súng trường 3x40 viên đồng đội nam Gold Thanh Hóa Đỗ Mạnh Định
Gold Thanh Hóa Nguyễn Thành Đạt
Gold Thanh Hóa Phùng Lê Huyên
50m súng trường nằm đồng đội nam Gold Thanh Hóa Đỗ Mạnh Định
Gold Thanh Hóa Nguyễn Thành Đạt
Gold Thanh Hóa Phùng Lê Huyên
50m súng trường nằm đồng đội nữ Gold Thanh Hóa Mai Thị Thương
Gold Thanh Hóa Tạ Trang Thư
Gold Thanh Hóa Vũ Thị Hải
50m súng trường nằm Nữ Gold Thanh Hóa Mai Thị Thương
Bắn đĩa bay Skeet nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Tú Anh
Đĩa bay Double Trap đồng đội nữ Gold Thanh Hóa Cao Thị Trang
Gold Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Thuý
Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Tú Anh
Đĩa bay Skeet đồng đội nam Gold Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn
Gold Thanh Hóa Lê Đức Thắng
Gold Thanh Hóa Nguyễn Quốc Bảo
Đĩa bay Skeet đồng đội nữ Gold Thanh Hóa Cao Thị Trang
Gold Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Thuý
Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Tú Anh
Đĩa bay Trap đồng đội nam Gold Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn
Gold Thanh Hóa Lê Đức Thắng
Gold Thanh Hóa Nguyễn Quốc Bảo
Đĩa bay Trap đồng đội nữ Gold Thanh Hóa Cao Thị Trang
Gold Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Thuý
Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Tú Anh
Bơi Nữ - Ngửa 200 m Gold Thanh Hóa Hoàng Thị Trang
Nữ - Tiếp sức - 400m - Hỗn hợp Gold Thanh Hóa Hoàng Thị Trang
Gold Thanh Hóa Lê Hà My
Gold Thanh Hóa Nguyễn Phương Thanh
Gold Thanh Hóa Phạm Thị Vân
Nữ - Tự do 100 m Gold Thanh Hóa Nguyễn Phương Thanh
Nữ - Tự do 200 m Gold Thanh Hóa Nguyễn Phương Thanh
Boxing Nữ 75kg Gold Thanh Hóa Trần Thị Linh
Canoeing 200K4M Gold Thanh Hóa Nguyễn Đình Tân
Gold Thanh Hóa Nguyễn Xuân Thành
Gold Thanh Hóa Trương Văn Hoài
Gold Thanh Hóa Trương Văn Thành
500K2M Gold Thanh Hóa Nguyễn Xuân Thành
Gold Thanh Hóa Trương Văn Thành
500K4M Gold Thanh Hóa Nguyễn Đình Tân
Gold Thanh Hóa Nguyễn Xuân Thành
Gold Thanh Hóa Trương Văn Hoài
Gold Thanh Hóa Trương Văn Thành
Nam K2 200m Gold Thanh Hóa Trương Văn Hoài
Gold Thanh Hóa Trương Văn Thành
Cầu mây Đội Tuyển 3 Nam Gold Thanh Hóa Bùi Trung Mạnh
Gold Thanh Hóa Lê Anh Tuấn
Gold Thanh Hóa Ngô Việt Hùng
Gold Thanh Hóa Trần Ngọc Trung
Gold Thanh Hóa Trần Ngọc Vũ
Đội tuyển 4 nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Hồng Bắc
Gold Thanh Hóa Lưu Thị Huệ
Gold Thanh Hóa Lưu Thị Thanh
Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Thanh
Gold Thanh Hóa Phạm Thị Lệ Quyên
Gold Thanh Hóa Phạm Thị Luật
Đồng đội đôi nam Gold Thanh Hóa Bùi Trung Mạnh
Gold Thanh Hóa Lê Anh Tuấn
Gold Thanh Hóa Lê Minh Đức
Gold Thanh Hóa Lê Văn Nghĩa
Gold Thanh Hóa Nguyễn Mạnh Cường
Gold Thanh Hóa Nguyễn Văn Kết
Gold Thanh Hóa Phạm Văn Cường
Gold Thanh Hóa Trần Ngọc Trung
Gold Thanh Hóa Trần Ngọc Vũ
Cử tạ Cử đẩy hạng 77 kg nam Gold Thanh Hóa Phạm Tuấn Anh
Cử đẩy hạng 94kg nam Gold Thanh Hóa Trần Xuân Dũng
Cử giật hạng 77 kg nam Gold Thanh Hóa Phạm Tuấn Anh
Cử giật hạng 94kg nam Gold Thanh Hóa Trần Xuân Dũng
Cử giật hạng trên 90kg nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Hòa
Tổng cử hạng 77kg nam Gold Thanh Hóa Phạm Tuấn Anh
Tổng cử hạng 94kg nam Gold Thanh Hóa Trần Xuân Dũng
Tổng cử hạng trên 90kg nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Hòa
Đấu kiếm Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Gold Thanh Hóa Phùng Thị Khánh Linh
Đồng đội - Kiếm Chém Nam Gold Thanh Hóa Lê Nhữ Duy Đan
Gold Thanh Hóa Mai Thành Đạt
Gold Thanh Hóa Nguyễn Duy Ánh
Gold Thanh Hóa Trần Văn Bằng
Đồng đội - Kiếm Chém Nữ Gold Thanh Hóa Đỗ Minh Ánh
Gold Thanh Hóa Phạm Thị Huyền
Gold Thanh Hóa Phùng Thị Khánh Linh
Gold Thanh Hóa Trịnh Quỳnh Trang
Đồng đội - Kiếm Liễu Nam Gold Thanh Hóa Đỗ Gia Bảo
Gold Thanh Hóa Hoàng Hải Nam
Gold Thanh Hóa Ngô Minh Hoàng
Gold Thanh Hóa Nguyễn Bách Khoa
Đồng đội - Kiếm Liễu Nữ Gold Thanh Hóa Hạ Mai Phương
Gold Thanh Hóa Lê Thị Vui
Gold Thanh Hóa Nguyễn Lệ Chuyên
Gold Thanh Hóa Trần Thị Thảo
Điền kinh 100m Nam Gold Thanh Hóa Lê Trọng Hinh
100m Nữ Gold Thanh Hóa Đỗ Thị Quyên
200m Nam Gold Thanh Hóa Lương Văn Thao
200m Nữ Gold Thanh Hóa Quách Thị Lan
400m Nam Gold Thanh Hóa Lương Văn Thao
400m Nữ Gold Thanh Hóa Quách Thị Lan
400m Rào nữ Gold Thanh Hóa Quách Thị Lan
7 môn phối hợp nữ Gold Thanh Hóa Phạm Thị Thảo
Nhảy sào nữ Gold Thanh Hóa Trương Thị Thu
TS HH 4x400m - Nam , Nữ Gold Thanh Hóa Đỗ Thị Quyên
Gold Thanh Hóa Lương Văn Thao
Gold Thanh Hóa Nguyễn Tuấn Vũ
Gold Thanh Hóa Quách Thị Lan
Golf Đơn nữ Gold Thanh Hóa Vũ Thị Vân
Đồng Đội Nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Thu Hà
Gold Thanh Hóa Vũ Thị Vân
Judo Đối kháng nữ - 48kg Gold Thanh Hóa Hoàng Thị Tình
Karate Kumite - Cá nhân nữ 47kg Gold Thanh Hóa Bùi Thị Thu
Kumite - Cá nhân nữ 50kg Gold Thanh Hóa Trần Hoàng Yến Phượng
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Gold Thanh Hóa Lê Thị Thùy
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Gold Thanh Hóa Bùi Thị Thu
Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Út
Gold Thanh Hóa Trần Hoàng Yến Phượng
Kumite đồng đội Nữ nhóm 2 Gold Thanh Hóa Lê Thị Chuyền
Gold Thanh Hóa Lê Thị Thùy
Gold Thanh Hóa Nguyền Thị Linh
Lặn 100m CVĐ nam Gold Thanh Hóa Đặng Trọng Nam
100m CVĐ nữ Gold Thanh Hóa Cao Thị Duyên
Gold Thanh Hóa Ngân Thị Nhiên
100m VHCV nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Tâm
200m CVĐ nữ Gold Thanh Hóa Ngân Thị Nhiên
Gold Thanh Hóa Cao Thị Duyên
200m VHCV nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Tâm
50m CVĐ nữ Gold Thanh Hóa Cao Thị Duyên
50m nín thở nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Tâm
50m VHCV nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Tâm
Muay -63.5Kg Nữ Gold Thanh Hóa Quách Thị Hoài
-67Kg Nữ Gold Thanh Hóa Hàn Thị Thúy
Pencak Silat Đối kháng nam 65kg Gold Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Toàn
Đối kháng nam 70kg Gold Thanh Hóa Phạm Tuấn Anh
Đối kháng nam 85kg Gold Thanh Hóa Nguyễn Duy Tuyến
Đối kháng nữ 45kg Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Hương
Đối kháng nữ 55kg Gold Thanh Hóa Quách Thị Lệ
Đối kháng nữ 65kg Gold Thanh Hóa Lê Thị Nga
Đối kháng nữ 70kg Gold Thanh Hóa Lê Thị Mai
Rowing LM1x Cự ly 2000m Nam Gold Thanh Hóa Hà Văn Hiệp
M1x Cự ly 2000m Nam Gold Thanh Hóa Đinh Thế Đức
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam -87kg Gold Thanh Hóa Nguyễn Trọng Cường
Đối kháng - Cá nhân nữ -49kg Gold Thanh Hóa Lê Thị Thơm
Đối kháng - Cá nhân nữ -67kg Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Hương
Đối kháng - Đồng đội Nam Gold Thanh Hóa Bùi Xuân Kiên
Gold Thanh Hóa Nguyễn Đình Cường
Gold Thanh Hóa Nguyễn Hữu Thế
Gold Thanh Hóa Nguyễn Trọng Cường
Gold Thanh Hóa Nguyễn Văn Hùng
Vật 48kg - Vật tự do nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Ánh
51kg - Vật tự do nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Oanh
69kg - Vật tự do Nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Vinh
75kg - Vật tự do nữ Gold Thanh Hóa Đặng Thị Linh
85kg - Vật cổ điển Gold Thanh Hóa Nguyễn Hữu Mạnh
Võ thuật cổ truyền Nam từ 75kg đến 80kg Gold Thanh Hóa Nguyễn Văn Thắng
Nam từ 80kg đến 85kg Gold Thanh Hóa Lê Đức Điệp
Nữ từ 70kg đến 75kg Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Phương Thúy
Vovinam 51kg nam Gold Thanh Hóa Trần Thế Anh
51kg nữ Gold Thanh Hóa Hà Thị Ngân
54kg nam Gold Thanh Hóa Trần Anh Tuấn
54kg nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Lan Anh
60kg nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Hiền
63kg nữ Gold Thanh Hóa Vi Thị Hường
68kg nam Gold Thanh Hóa Trương Văn Tuấn
Wushu Sanshou - Nữ 75kg Gold Thanh Hóa Cao Thị Vân
Taolu - Bộ quyền - Nữ: Côn thuật Gold Thanh Hóa Phạm Quỳnh Anh
Taolu - Bộ quyền - Nữ: Đao thuật Gold Thanh Hóa Phạm Quỳnh Anh
Taolu - Bộ quyền - Nữ: Nam côn Gold Thanh Hóa Lâm Nhật Quỳnh
Taolu - Bộ quyền - Nữ: Nam đao Gold Thanh Hóa Lâm Nhật Quỳnh
Taolu - Bộ quyền - Nữ: Nam quyền Gold Thanh Hóa Lâm Nhật Quỳnh
Xe đạp địa hình 1500m đổ đèo nam Gold Thanh Hóa Hà Thế Long