Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bóng bàn Đôi Nữ Gold Tiền Giang Nguyễn Thu Hoài
Gold Tiền Giang Phạm Ngân Giang
Boxing Nữ >81kg Gold Tiền Giang Trần Thị Oanh Nhi
Nữ 45kg Gold Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Tâm
Nữ 69kg Gold Tiền Giang Bùi Thị Hồng Tươi
Nữ 81kg Gold Tiền Giang Đặng Thị Cẩm Tú
Cử tạ Cử đẩy hạng 94kg nam Gold Tiền Giang Vương Trương Khôi
Cử đẩy hạng trên 90kg nữ Gold Tiền Giang Huỳnh Thị Nho
Gold Tiền Giang Hồ Thị Hà Phương
Cử giật hạng trên 105kg nam Gold Tiền Giang Kiên Sinh
Cử giật hạng trên 90kg nữ Gold Tiền Giang Hồ Thị Hà Phương
Tổng cử hạng trên 105kg nam Gold Tiền Giang Kiên Sinh
Tổng cử hạng trên 90kg nữ Gold Tiền Giang Huỳnh Thị Nho
Điền kinh 110m Rào nam Gold Tiền Giang Nguyễn Hữu Tài
Nhảy cao nam Gold Tiền Giang Nguyễn Thành Nhân
Muay -54Kg Nữ Gold Tiền Giang Mai Nguyễn Kim Hương
-67Kg Nữ Gold Tiền Giang Lê Thị Nguyên Gấm
-75kg nữ Gold Tiền Giang Cao Thị Mỹ Xuyên
-81kg Nam Gold Tiền Giang Phạm Thành Tâm
Pencak Silat Đối kháng nam trên 95kg Gold Tiền Giang Huỳnh Tuấn Việt
Đối kháng nữ 45kg Gold Tiền Giang Bùi Thảo Mai
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam -54kg Gold Tiền Giang Ngô Duy Tiến
Đối kháng - Cá nhân nữ -49kg Gold Tiền Giang Phạm Như Ngọc
Vovinam 68kg nam Gold Tiền Giang Lê Sơn Bạc