Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Boxing Nữ 54kg Gold Thái Bình Đỗ Thị Trang
Nữ 60kg Gold Thái Bình Nguyễn Thị Nga
Canoeing 1000C1W Gold Thái Bình Hoàng Thị Huệ
500K1W Gold Thái Bình Nguyễn Thị Thanh Mai
Cầu lông Đôi Nam Nữ Gold Thái Bình Đỗ Thị Hoài
Gold Thái Bình Đỗ Thị Hoài
Gold Thái Bình Nguyễn Văn Việt
Gold Thái Bình Nguyễn Văn Việt
Đôi Nữ Gold Thái Bình Đinh Thị Phương Hồng
Gold Thái Bình Đỗ Thị Hoài
Đồng đội nữ Gold Thái Bình Đinh Thị Phương Hồng
Gold Thái Bình Đỗ Thị Hoài
Gold Thái Bình Đỗ Thị Vân Anh
Gold Thái Bình Nguyễn Thị Bình Thơ
Gold Thái Bình Phạm Thị Diệu Ly
Gold Thái Bình Phạm Thị Khánh
Điền kinh TS 4 x 800m Nữ Gold Thái Bình Lưu Thị Thu
Gold Thái Bình Ngô Thị Khánh Ny
Gold Thái Bình Nguyễn Thu Quyên
Gold Thái Bình Trần Thị Kim Hồng
Karate Kata cá nhân Nam Gold Thái Bình Phạm Trường An
Lặn 4x100m VHCV nữ Gold Thái Bình Nguyễn Thị Huệ
Gold Thái Bình Phạm Thanh Thương
Gold Thái Bình Trần Thị Hương
Gold Thái Bình Vũ Thùy Trang
4x200m VHCV nữ Gold Thái Bình Nguyễn Thị Huệ
Gold Thái Bình Phạm Thanh Thương
Gold Thái Bình Phạm Thị Hồng Diệp
Gold Thái Bình Vũ Thùy Trang
Rowing LW2x Cự ly 2000m Nữ Gold Thái Bình Phạm Thị Thảo
Gold Thái Bình Tạ Thanh Huyền
LW4x Cự ly 2000m Nữ Gold Thái Bình Hà Thị Vui
Gold Thái Bình Lã Thị Lan Anh
Gold Thái Bình Phạm Thị Thảo
Gold Thái Bình Tạ Thanh Huyền
W2x Cự ly 2000m Nữ Gold Thái Bình Phạm Thị Thảo
Gold Thái Bình Tạ Thanh Huyền
W4X Cự ly 2000m Nữ Gold Thái Bình Bùi Thị Thu Hiền
Gold Thái Bình Lã Thị Lan Anh
Gold Thái Bình Lã Thị Ngọc Anh
Vật 58kg - Vật tự do Nữ Gold Thái Bình Trần Thị Hà
Wushu Sanshou - Nam 60kg Gold Thái Bình Bùi Trường Giang
Sanshou - Nữ 60kg Gold Thái Bình Nguyễn Thị Ngọc Anh
Sanshou - Nữ 48kg Gold Thái Bình Đoàn Thị Oanh
Taolu - Bộ quyền - Nam: Kiếm thuật Gold Thái Bình Lưu Nguyễn Tuấn Anh
Thái Cực Kiếm + Quyền Dương Gia Nam Gold Thái Bình Phạm Quang Huy