Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Điền kinh 10.000m Nữ Gold Sơn La Lò Thị Thanh
3.000m CNV nữ Gold Sơn La Lò Thị Thanh
5.000m Nữ Gold Sơn La Lò Thị Thanh
Ném lao nữ Gold Sơn La Lò Thị Hoàng
Muay -71Kg Nữ Gold Sơn La Lò Thị Phượng
Pencak Silat Đối kháng nam 80kg Gold Sơn La Vì Văn Tuân
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam -68kg Gold Sơn La Lò Văn Chung
Đối kháng - Cá nhân nam -80kg Gold Sơn La Cà Văn Hiệp
Đối kháng - Cá nhân nữ -67kg Gold Sơn La Bạc Thị Khiêm
Xe đạp địa hình 1500m đổ đèo nữ Gold Sơn La Quàng Thị Soan
3 vòng x 5km băng đồng tiếp sức nữ Gold Sơn La Cà Thị Thơm
Gold Sơn La Lò Thị Chuyên
Gold Sơn La Quàng Thị Soan
5km băng đồng tính giờ nữ Gold Sơn La Cà Thị Thơm
Băng đồng Olympic cá nhân nữ Gold Sơn La Cà Thị Thơm
Gold Sơn La Lò Thị Tiến
Băng đồng Olympic đồng đội nữ Gold Sơn La Cà Thị Thơm
Gold Sơn La Lò Thị Chuyên
Gold Sơn La Quàng Thị Soan