Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Đấu loại cá nhân 3 dây nam Gold Quảng Ninh Nguyễn Trung Đức
30m 3 dây nam Gold Quảng Ninh Nguyễn Trung Đức
Bắn súng 50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam Gold Quảng Ninh Nguyễn Trọng Nam
Gold Quảng Ninh Phạm Ngọc Huy
Gold Quảng Ninh Trần Xuân Tùng
Bắn đĩa bay Double Trap nam Gold Quảng Ninh Bùi Minh Đức
Bơi Nữ - Ngửa 50 m Gold Quảng Ninh Dương Thị Thơm
Bóng rổ Đồng đội nữ (3x3) Gold Quảng Ninh Dương Thị Trang
Gold Quảng Ninh Hoàng Thị Hoa
Gold Quảng Ninh Hoàng Thị Quỳnh
Gold Quảng Ninh Kiều Vũ Phương Uyên
Đồng đội nữ (5x5) Gold Quảng Ninh Dương Thị Trang
Gold Quảng Ninh Hoàng Thị Hoa
Gold Quảng Ninh Hoàng Thị Quỳnh
Gold Quảng Ninh Kiều Vũ Phương Uyên
Gold Quảng Ninh Lê Thảo Anh
Gold Quảng Ninh Nguyễn Thị Minh Cầm
Gold Quảng Ninh Phạm Thị Thanh Thủy
Gold Quảng Ninh Trịnh Như Quỳnh
Gold Quảng Ninh Võ Thị Hoàng Vân
Gold Quảng Ninh Vũ Nguyễn Mỹ Hạnh
Boxing Nam 69kg Gold Quảng Ninh Trần Tiến Đạt
Canoeing 1000C2W Gold Quảng Ninh Lý Thị Thúy
Gold Quảng Ninh Trương Thị Thắm
1000K1W Gold Quảng Ninh Lường Thị Dung
1000K2W Gold Quảng Ninh Đinh Thị Trang
Gold Quảng Ninh Vũ Thị Linh
1000K4W Gold Quảng Ninh Đinh Thị Trang
Gold Quảng Ninh Lường Thị Dung
Gold Quảng Ninh Nguyễn Thị Đào
Gold Quảng Ninh Vũ Thị Linh
200K2W Gold Quảng Ninh Đinh Thị Trang
Gold Quảng Ninh Vũ Thị Linh
500K2W Gold Quảng Ninh Đinh Thị Trang
Gold Quảng Ninh Vũ Thị Linh
500K4W Gold Quảng Ninh Đinh Thị Trang
Gold Quảng Ninh Lường Thị Dung
Gold Quảng Ninh Nguyễn Thị Đào
Gold Quảng Ninh Vũ Thị Linh
Nữ K1 200m Gold Quảng Ninh Nguyễn Thị Đào
Cầu mây Đồng đội 3 Nữ Gold Quảng Ninh Đinh Thị Hoa
Gold Quảng Ninh Đỗ Thị Nguyên
Gold Quảng Ninh Hoàng Thị Tâm
Gold Quảng Ninh Lê Thị Hạnh
Gold Quảng Ninh Lê Thị Mai
Gold Quảng Ninh Ngô Tiểu Linh
Gold Quảng Ninh Vũ Thi Thu Phương
Đồng đội đôi nữ Gold Quảng Ninh Đinh Thị Hoa
Gold Quảng Ninh Đỗ Thị Ngoan
Gold Quảng Ninh Hoàng Thị Tâm
Gold Quảng Ninh Ngô Tiểu Linh
Gold Quảng Ninh Trương Thị Kiều Hoa
Cờ vua Cờ chớp nhoáng - Đôi nam nữ Gold Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Đức
Gold Quảng Ninh Phạm Thị Thu Hiền
Cờ nhanh - Đồng đội nữ Gold Quảng Ninh Phạm Thị Thu Hiền
Gold Quảng Ninh Tôn Nữ Hồng Ân
Đá cầu Đơn nữ Gold Quảng Ninh Nguyễn Thị Mai Quỳnh
Điền kinh 10.000m Nữ Gold Quảng Ninh Phạm Thị Huệ
Marathon Nữ Gold Quảng Ninh Phạm Thị Huệ
Lặn 400m khí tài nam Gold Quảng Ninh Đặng Minh Hiếu
50m CVĐ nữ Gold Quảng Ninh Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nhảy cầu Đôi Nam 3m Cầu mềm Gold Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khương
Gold Quảng Ninh Phùng Văn Nam
Đôi nam nữ cầu mềm 3m Gold Quảng Ninh Hoàng Hồng Phượng
Gold Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khương
Đôi nữ 3m cầu mềm Gold Quảng Ninh Hoàng Hồng Phượng
Gold Quảng Ninh Mai Hồng Hạnh
Đôi Nữ Cầu Cứng Gold Quảng Ninh Hoàng Hồng Phượng
Gold Quảng Ninh Mai Hồng Hạnh
Đơn nam 1m cầu mềm Gold Quảng Ninh Phùng Văn Nam
Đơn nam 3m cầu mềm Gold Quảng Ninh Phùng Văn Nam
Nội dung thứ 7 - Đồng đội Gold Quảng Ninh Mai Hồng Hạnh
Gold Quảng Ninh Phùng Văn Nam
Pencak Silat Đối kháng nam 60kg Gold Quảng Ninh Nguyễn Thái Linh
Đối kháng nam 65kg Gold Quảng Ninh Nguyễn Viết Duy
Đối kháng nam 70kg Gold Quảng Ninh Bùi Đình Quyết
Senni - Ganda - Đôi nam Gold Quảng Ninh Lê Hồng Quân
Gold Quảng Ninh Trần Đức Danh
Senni - Regu - Ba nam Gold Quảng Ninh Lê Hồng Quân
Gold Quảng Ninh Ngô Văn Huỳnh
Gold Quảng Ninh Trần Đức Danh
Senni - Tunggal: Đơn nam Gold Quảng Ninh Ngô Văn Huỳnh
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam -68kg Gold Quảng Ninh Nguyễn Việt Nam
Đối kháng - Cá nhân nam -74kg Gold Quảng Ninh Nguyễn Văn Tuấn
Wushu Taolu - Bộ quyền - Nam: Đối luyện Gold Quảng Ninh Trần Thanh Tùng
Gold Quảng Ninh Vũ Xuân Quảng
Taolu - Bộ quyền - Nam: Côn thuật Gold Quảng Ninh Vũ Văn Tuấn
Taolu - Bộ quyền - Nam: Nam côn Gold Quảng Ninh Trần Thanh Tùng
Thái cực Kiếm + Quyền Trần Gia Nữ Gold Quảng Ninh Trần Thị Kiều Trang
Thái Cực Quyền + Kiếm Dương Gia Nữ Gold Quảng Ninh Trần Thị Kiều Trang