Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Billiards & Snooker Đơn nam Carom 1 băng Gold Quảng Nam Nguyễn Văn Phúc
Canoeing 1000C2M Gold Quảng Nam Cao Viết Sĩ
Gold Quảng Nam Hồ Văn Âu
200C2M Gold Quảng Nam Cao Viết Sĩ
Gold Quảng Nam Hồ Văn Âu
500C2M Gold Quảng Nam Cao Viết Sĩ
Gold Quảng Nam Hồ Văn Âu
Karate Kumite - Cá nhân nam 50kg Gold Quảng Nam Võ Văn Mạnh
Kumite - Cá nhân nam 80kg Gold Quảng Nam Bùi Như Mỹ
Kumite - Cá nhân nam 84kg Gold Quảng Nam Trần Quốc Bảo
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Gold Quảng Nam Phạm Thị Thư
Kumite - Cá nhân nữ 61kg Gold Quảng Nam Nguyễn Thị Huỳnh Hoanh
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Gold Quảng Nam Đàng Tôn Trung Duyên
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nữ -57kg Gold Quảng Nam Trần Thị Mỹ Khanh
Đối kháng - Cá nhân nữ -62kg Gold Quảng Nam Phạm Thị Thu Hiền
Đối kháng - Đồng đội Nữ Gold Quảng Nam Hồ Thị Anh Thư
Gold Quảng Nam Nguyễn Thị Mỹ Dung
Gold Quảng Nam Nguyễn Thị Tường Vy
Gold Quảng Nam Phạm Thị Thu Hiền
Gold Quảng Nam Trần Thị Mỹ Khanh
Võ thuật cổ truyền Nam từ 75kg đến 80kg Gold Quảng Nam Nguyễn Hồng Ninh
Nam từ 80kg đến 85kg Gold Quảng Nam Đỗ Thế Vũ
Nam từ 85kg đến 90kg Gold Quảng Nam Trần Duy Bảo
Nữ từ 48kg đến 52kg Gold Quảng Nam Phạm Thị Tha
Nữ từ 65kg đến 70kg Gold Quảng Nam Đỗ Thị Ngọc Luận
Nữ từ 70kg đến 75kg Gold Quảng Nam Nguyễn Thị Diệp
Vovinam 51kg nam Gold Quảng Nam Nguyễn Miên
51kg nữ Gold Quảng Nam Phạm Thị Thương
57kg nữ Gold Quảng Nam Hồ Thị Hiền
64kg nam Gold Quảng Nam Đỗ Xuân Hiếu