Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn súng 10m súng ngắn hơi đồng đội nam Gold Quân Đội Hoàng Xuân Vinh
Gold Quân Đội Ngô Quốc Hưng
Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Phương
10m súng ngắn hơi đồng đội nữ Gold Quân Đội Bùi Thị Thuý Hạnh
Gold Quân Đội Lê Thị Hoàng Ngọc
Gold Quân Đội Lê Thị Linh Chi
10m súng ngắn hơi Nam Gold Quân Đội Hoàng Xuân Vinh
10m súng ngắn hơi Nữ Gold Quân Đội Lê Thị Linh Chi
10m súng trường hơi di động hỗ hợp đồng đội nam Gold Quân Đội Đỗ Đức Hùng
Gold Quân Đội Lê Tuấn Đạt
Gold Quân Đội Nguyễn Tuấn Anh
10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nữ Gold Quân Đội Dương Thị Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thu Hằng
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thuận Ánh
10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nam Gold Quân Đội Đỗ Đức Hùng
10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thu Hằng
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nam Gold Quân Đội Đỗ Đức Hùng
Gold Quân Đội Nguyễn Mạnh Cường
Gold Quân Đội Nguyễn Tuấn Anh
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nữ Gold Quân Đội Dương Thị Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thu Hằng
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thuận Ánh
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam Gold Quân Đội Đỗ Đức Hùng
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thu Hằng
10m súng trường hơi đồng đội nam Gold Quân Đội Nguyễn Duy Hoàng
Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
Gold Quân Đội Nguyễn Văn Chương
10m súng trường hơi đồng đội nữ Gold Quân Đội Nguyễn Huyền Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Phương Thảo
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Phương
10m súng trường hơi Nam Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
10m súng trường hơi Nữ Gold Quân Đội Nguyễn Phương Thảo
25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam Gold Quân Đội Đậu Văn Đông
Gold Quân Đội Hà Minh Thành
Gold Quân Đội Vũ Tiến Nam
25m súng ngắn bắn nhanh Nam Gold Quân Đội Hà Minh Thành
Gold Quân Đội Đậu Văn Đông
25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam Gold Quân Đội Đậu Văn Đông
Gold Quân Đội Hà Minh Thành
Gold Quân Đội Vũ Tiến Nam
25m súng ngắn ổ quay Nam Gold Quân Đội Đậu Văn Đông
25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ Gold Quân Đội Lê Thị Hoàng Ngọc
Gold Quân Đội Lê Thị Linh Chi
Gold Quân Đội Nguyễn Thùy Dung
25m súng ngắn thể thao Nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thùy Dung
25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam Gold Quân Đội Hà Minh Thành
50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam Gold Quân Đội Hoàng Xuân Vinh
Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Phương
Gold Quân Đội Vũ Tấn Dương
50m súng ngắn bắn chậm Nam Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Phương
Gold Quân Đội Hoàng Xuân Vinh
50m súng trường 3x20 viên đồng đội nữ Gold Quân Đội Nguyễn Huyền Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Phương Thảo
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Phương
50m súng trường 3x20 viên Nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Phương
Gold Quân Đội Nguyễn Huyền Trang
50m súng trường 3x40 viên đồng đội nam Gold Quân Đội Nguyễn Duy Dũng
Gold Quân Đội Nguyễn Duy Hoàng
Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
50m súng trường 3x40 viên Nam Gold Quân Đội Nguyễn Duy Hoàng
Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
50m súng trường nằm đồng đội nam Gold Quân Đội Lê Cao Kiên
Gold Quân Đội Nguyễn Duy Dũng
Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
50m súng trường nằm đồng đội nữ Gold Quân Đội Lê Thu Hằng
Gold Quân Đội Nguyễn Huyền Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Phương
50m súng trường nằm Nam Gold Quân Đội Nguyễn Duy Dũng
Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
50m súng trường nằm Nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Phương
Bi sắt Bộ ba hai nam một nữ Gold Quân Đội Huỳnh Phước Nguyên
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thu Oanh
Gold Quân Đội Trần Ngọc Kiệt
Bộ ba nữ Gold Quân Đội Lê Thị Thu Mai
Gold Quân Đội Ngô Thị Huyền Trân
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ngọc Hà
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thu Oanh
Đôi nam Gold Quân Đội Lý Ngọc Tài
Gold Quân Đội Ngô Ron
Đơn nam Gold Quân Đội Ngô Ron
Đơn nữ Gold Quân Đội Lý Thị Sà Mẹl
Kỹ thuật nữ Gold Quân Đội Ngô Thị Huyền Trân
Bơi Nam - Ếch 50 m Gold Quân Đội Trương Thế Anh
Nam - Hỗn hợp 200m Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
Nam - Hỗn hợp 400m Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
Nam - Ngửa 200 m Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
Gold Quân Đội Trương Thế Anh
Nam Nữ - Tiếp sức 4 x 100 m hỗn hợp Gold Quân Đội Lê Thị Loan
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Xuân Mai
Gold Quân Đội Trần Hoàng Phú
Gold Quân Đội Trương Thế Anh
Nam Nữ - Tự do phối hợp 400m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Diệu Linh
Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
Gold Quân Đội Trương Thế Anh
Nam Nữ - Tự do phối hợp 800m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Diệu Linh
Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
Gold Quân Đội Trương Thế Anh
Nữ - Bướm 100 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Bướm 50 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Hỗn hợp 200m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Hỗn hợp 400m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Ngửa 100 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Lê Thị Loan
Nữ - Ngửa 200 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Ngửa 50 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Tiếp sức 4 x 100 m tự do Gold Quân Đội Lê Thị Loan
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Diệu Linh
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Xuân Mai
Nữ - Tiếp sức 4 x 200 m tự do Gold Quân Đội Lê Thị Loan
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Diệu Linh
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Xuân Mai
Nữ - Tự do 100 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Tự do 1500 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Tự do 200 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Tự do 400 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Tự do 50 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ - Tự do 800 m Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Bóng bàn Đôi Nam Nữ Gold Quân Đội Đinh Quang Linh
Gold Quân Đội Vũ Thị Hà
Gold Quân Đội Dương Văn Nam
Gold Quân Đội Vũ Hoài Thanh
Đôi Nữ Gold Quân Đội Lương Thị Tám
Gold Quân Đội Vũ Thị Hà
Đơn Nam Gold Quân Đội Đinh Quang Linh
Đồng đội Nam Gold Quân Đội Đinh Quang Linh
Gold Quân Đội Lê Tiến Đạt
Gold Quân Đội Nguyễn Đăng Hiệp
Đồng đội Nữ Gold Quân Đội Lương Thị Tám
Gold Quân Đội Vũ Hoài Thanh
Gold Quân Đội Vũ Thị Hà
Bóng chuyền trong nhà Bóng chuyền nữ Gold Quân Đội Âu Hồng Nhung
Gold Quân Đội Bùi Thị Ngà
Gold Quân Đội Chu Thị Ngọc
Gold Quân Đội Đỗ Thị Minh
Gold Quân Đội Đoàn Thị Lâm Oanh
Gold Quân Đội Hoàng Thị Kiều Trinh
Gold Quân Đội Lưu Thị Ly Ly
Gold Quân Đội Nguyễn Linh Chi
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Phương
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thanh Hương
Gold Quân Đội Phạm Thị Hiền
Gold Quân Đội Phạm Thị Hồng Nhung
Gold Quân Đội Phạm Thị Huệ
Gold Quân Đội Trần Thu Trang
Gold Quân Đội Trần Việt Hương
Gold Quân Đội Vũ Thị Thu Hà
Bóng rổ Đồng đội nam (5x5) Gold Quân Đội Bạch Công Trung
Gold Quân Đội Đinh Tiến Công
Gold Quân Đội Đỗ Huy Hoàng
Gold Quân Đội Đoàn Xuân Tùng
Gold Quân Đội Nguyễn Phú Hoàng
Gold Quân Đội Nguyễn Thành Đạt
Gold Quân Đội Nguyễn Tiến Dương
Gold Quân Đội Nguyễn Tiến Linh
Gold Quân Đội Nguyễn Tuấn Anh
Gold Quân Đội Phạm Đức Kiên
Gold Quân Đội Phạm Thanh Tùng
Gold Quân Đội Trần Ngọc Tân
Gold Quân Đội Vũ Đức Thái
Boxing Nam >91kg Gold Quân Đội Võ Văn Quế
Nam 46kg Gold Quân Đội Nguyễn Linh Phụng
Nam 49kg Gold Quân Đội Huỳnh Ngọc Tân
Nam 52kg Gold Quân Đội Bùi Trọng Thái
Nam 56kg Gold Quân Đội Trần Phú Cường
Nam 60kg Gold Quân Đội Nguyễn Văn Dễ
Nam 64kg Gold Quân Đội Bùi Phước Tùng
Nam 75kg Gold Quân Đội Huỳnh Ngọc Viễn
Nữ >81kg Gold Quân Đội Lê Thị Hoàng Oanh
Nữ 48kg Gold Quân Đội Trịnh Thị Diễm Kiều
Nữ 51kg Gold Quân Đội Nguyễn Phan Ngọc Nhi
Nữ 54kg Gold Quân Đội Lê Thị Bằng
Nữ 57kg Gold Quân Đội Nguyễn Thị Trang
Cầu lông Đôi Nam Gold Quân Đội Lê Đức Phát
Gold Quân Đội Lê Đức Phát
Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Hải
Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Hải
Đơn Nam Gold Quân Đội Lê Đức Phát
Gold Quân Đội Lê Đức Phát
Đồng đội Nam Gold Quân Đội Lê Đức Phát
Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Hải
Gold Quân Đội Thái Vương Bảo
Gold Quân Đội Trần Quang Nhân
Cờ vua Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nam Gold Quân Đội Dương Thế Anh
Gold Quân Đội Nguyễn Đức Hòa
Cờ nhanh - Đồng đội nam Gold Quân Đội Dương Thế Anh
Gold Quân Đội Nguyễn Đức Hòa
Điền kinh 10 môn phối hợp nam Gold Quân Đội Bùi Văn Sự
Gold Quân Đội Đỗ Ngọc Hoàng
10.000m Nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Lai
Gold Quân Đội Đỗ Quốc Luật
100m Nam Gold Quân Đội Trịnh Việt Tú
3.000m CNV nam Gold Quân Đội Đỗ Quốc Luật
400m Rào nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Hiệu
5.000m Nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Lai
Gold Quân Đội Đỗ Quốc Luật
7 môn phối hợp nữ Gold Quân Đội Nguyễn Linh Na
Đẩy tạ nam Gold Quân Đội Lê Hồng Quân
Marathon Nam Gold Quân Đội Bùi Thế Anh
Gold Quân Đội Trịnh Quốc Lượng
Ném lao nam Gold Quân Đội Phạm Ngọc Anh
Gold Quân Đội Bùi Văn Hưng
Ném lao nữ Gold Quân Đội Bùi Thị Xuân
Nhảy 3 bước nam Gold Quân Đội Nguyễn Tuấn Anh
Nhảy xa nam Gold Quân Đội Nguyễn Tuấn Anh
TS 4 x 100m Nam Gold Quân Đội Đinh Mạnh Tuấn
Gold Quân Đội Nguyễn Văn Đức
Gold Quân Đội Trần Quốc Thức
Gold Quân Đội Trịnh Việt Tú
TS 4 x 100m Nữ Gold Quân Đội Hoàng Dư Ý
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Hằng
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Hồng Vân
Gold Quân Đội Quách Thị Hồng Thúy
Judo Đối kháng nam - 100kg Gold Quân Đội Lê Đình Văn
Đối kháng nam - 90kg Gold Quân Đội Phạm Thành Vũ
Đối kháng nam + 100kg Gold Quân Đội Lê Đình Vũ
Đối kháng nữ - 42kg Gold Quân Đội Thuỷ Thuỵ Phương Ngân
Đối kháng nữ - 45kg Gold Quân Đội Nguyễn Thanh Phú Quí
Đối kháng nữ - 48kg Gold Quân Đội Văn Ngọc Tú
Đối kháng nữ - 57kg Gold Quân Đội Hồ Thị Như Vân
Đối kháng nữ - 63kg Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Gold Quân Đội Đinh Các Phương Quyên
Gold Quân Đội Hồ Thị Như Vân
Gold Quân Đội Nguyễn Đỗ Như Thuý
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Gold Quân Đội Văn Ngọc Tú
Karate Kumite - Cá nhân nam 50kg Gold Quân Đội Nguyễn Quang Phúc
Kumite - Cá nhân nam 55kg Gold Quân Đội Trần Văn Vũ
Kumite - Cá nhân nam 60kg Gold Quân Đội Nguyễn Văn Quang
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Gold Quân Đội Nguyễn Đức Duy
Kumite - Cá nhân nữ 61kg Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ngoan
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Gold Quân Đội Bùi Thị Thảo
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Hiệp
Gold Quân Đội Nguyễn Quang Phúc
Gold Quân Đội Nguyễn Văn Quang
Gold Quân Đội Phạm Tô Vũ
Gold Quân Đội Trần Văn Vũ
Gold Quân Đội Trịnh Đình Quân
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Gold Quân Đội Bành Thế Hiếu
Gold Quân Đội Nguyễn Đức Duy
Gold Quân Đội Nguyễn Minh Tuyền
Gold Quân Đội Nguyễn Văn Đức
Gold Quân Đội Phạm Quang Duy
Gold Quân Đội Trần Văn Thái
Gold Quân Đội Vũ Đình Linh
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Gold Quân Đội Đào Thị Thoan
Gold Quân Đội Lê Bích Phương
Gold Quân Đội Lương thị Hà Phương
Gold Quân Đội Vũ Minh Trang
Kumite đồng đội Nữ nhóm 2 Gold Quân Đội Bùi Thị Thảo
Gold Quân Đội Lê Thị Thanh Thủy
Gold Quân Đội Lưu Thị Hà Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ngoan
Lặn 100m khí tài nữ Gold Quân Đội Trần Thị Trúc Linh
400m khí tài nữ Gold Quân Đội Trần Thị Trúc Linh
4x100m VHCV nam Gold Quân Đội Đặng Đức Mạnh
Gold Quân Đội Lê Quý Đôn
Gold Quân Đội Lê Văn Vũ
Gold Quân Đội Nguyễn Thanh Sang
4x200m VHCV nam Gold Quân Đội Đặng Đức Mạnh
Gold Quân Đội Dương Minh Trí
Gold Quân Đội Lê Quý Đôn
Gold Quân Đội Nguyễn Thanh Sang
50m CVĐ nam Gold Quân Đội Nguyễn Thành Long
Pencak Silat Đối kháng nam trên 95kg Gold Quân Đội Lê Văn Đại
Đối kháng nam 50kg Gold Quân Đội Lê Quốc Sơn
Đối kháng nữ 55kg Gold Quân Đội Lê Thị Thảo Nhu
Đối kháng nữ 65kg Gold Quân Đội Trần Thị Thắm
Đối kháng nữ 75kg Gold Quân Đội Trịnh Thanh Tâm
Quần vợt Đôi nam nữ Gold Quân Đội Huỳnh Chí Khương
Gold Quân Đội Savanna Lý Nguyễn
Gold Quân Đội Nguyễn Từ Kim Ngân
Gold Quân Đội Trần Thanh Hoàng
Đôi nữ Gold Quân Đội Nguyễn THị Bé Xuyên
Gold Quân Đội Nguyễn Từ Kim Ngân
Đơn nữ Gold Quân Đội Savanna Lý Nguyễn
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam -54kg Gold Quân Đội Huỳnh Nguyễn Trọng Bằng
Đối kháng - Cá nhân nam -58kg Gold Quân Đội Nguyễn Kim Long
Đối kháng - Cá nhân nữ trên 73kg Gold Quân Đội Lê Ngọc Kim Xuân
Quyền Cá nhân Nam Gold Quân Đội Hồ Thanh Phong
Quyền đôi Nam - Nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thanh Phụng
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thanh Uyên
Quyền Đồng đội Nam Gold Quân Đội Hồ Thanh Phong
Gold Quân Đội Nguyễn Quốc Thái
Gold Quân Đội Nguyễn Thanh Phụng
Thể dục dụng cụ Đồng đội Nam Gold Quân Đội Đặng Nam
Gold Quân Đội Đỗ Thành Đạt
Gold Quân Đội Đỗ Vũ Hưng
Gold Quân Đội Nguyễn Vũ Đức An
Gold Quân Đội Nguyễn Xuân Thập
Gold Quân Đội Trịnh Hải Khang
Gold Quân Đội Vũ Tiến Anh
Nhẩy chống nam Gold Quân Đội Trịnh Hải Khang
Thể dục tự do nam Gold Quân Đội Đỗ Vũ Hưng
Vòng treo nam Gold Quân Đội Đặng Nam
Vật 125kg - Vật tự do Nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Vương
54kg - Vật tự do Nam Gold Quân Đội Trương Công Hoa
55kg - Vật cổ điển Gold Quân Đội Nguyễn Đình Liễn
57kg - Vật tự do Nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Công
59kg - Vật cổ điển Gold Quân Đội Nguyễn Văn Dương
61kg - Vật tự do Nam Gold Quân Đội Phí Hữu Đức
63kg - Vật tự do nữ Gold Quân Đội Lý Thị Hiền
65kg - Vật tự do Nam Gold Quân Đội Ngô Thế Sao
66kg - Vật cổ điển Gold Quân Đội Nghiêm Đình Ước
69kg - Vật tự do Nữ Gold Quân Đội Lại Diệu Thương
70kg - Vật tự do Nam Gold Quân Đội Nguyễn Duy Long
71kg - Vật cổ điển Gold Quân Đội Nguyễn Vũ Hoàng
75kg - Vật cổ điển Gold Quân Đội Khổng Văn Khoa
80kg - Vật cổ điển Gold Quân Đội Nghiêm Đình Hiếu
85kg - Vật cổ điển Gold Quân Đội Đỗ Minh Tuấn
86kg - Vật tự do Nam Gold Quân Đội Trần văn Trường Vũ
97kg - Vật tự do Nam Gold Quân Đội Ngô Văn Lâm
98kg - Vật cổ điển Gold Quân Đội Nguyễn Khắc Út
Võ thuật cổ truyền Nam từ 46kg đến 50kg Gold Quân Đội Đoàn Tạ Minh Tuấn
Nam từ 70kg đến 75kg Gold Quân Đội Nguyễn Tấn Anh
Nam từ 80kg đến 85kg Gold Quân Đội Nguyễn Vũ Quý
Ngọc trản quyền + 01 bài tự chọn binh khí dài/ngắn Gold Quân Đội Lê Nguyễn Đình Lân
Nữ từ 56kg đến 60kg Gold Quân Đội Lư Thế Mỹ Quỳnh
Vovinam 54kg nam Gold Quân Đội Phạm Tấn Thanh
57kg nữ Gold Quân Đội Biện Thị Minh Khoa
Đòn chân tấn công nam Gold Quân Đội Cao Vũ Linh
Gold Quân Đội Đỗ Quang Vinh
Gold Quân Đội Lê Đức Anh
Gold Quân Đội Nguyễn Xuân Duẫn
Song luyện 3 nữ Gold Quân Đội Lê Thị Bảo Châu
Gold Quân Đội Lương Ái Hiệp
Song luyện vật 2 Gold Quân Đội Cao Vũ Linh
Gold Quân Đội Nguyễn Xuân Duẫn
Song luyện vũ khí nam Gold Quân Đội Đoàn Đình Thanh
Gold Quân Đội Huỳnh Đức Vin
Viên phương quyền Gold Quân Đội Cao Vũ Hồng Nhung
Wushu Sanshou - Nam 65kg Gold Quân Đội Đoàn Văn Quang
Sanshou - Nam 48kg Gold Quân Đội Vũ Minh Đức
Sanshou - Nam 60kg Gold Quân Đội Nguyễn Hữu Hân
Sanshou - Nam 75kg Gold Quân Đội Kiều Quang Duy
Sanshou - Nữ 56kg Gold Quân Đội Kiều Thị Hồng Vân
Taolu - Bộ quyền - Nam: Đao thuật Gold Quân Đội Trần Xuân Hiệp
Taolu - Bộ quyền - Nam: Nam quyền Gold Quân Đội Nguyễn Hồng Quân
Taolu - Bộ quyền - Nam: Thương thuật Gold Quân Đội Nguyễn Hữu Hà Sơn
Taolu - Bộ quyền - Nam: Trường quyền Gold Quân Đội Trần Xuân Hiệp
Xe đạp địa hình 1500m đổ đèo nam Gold Quân Đội Tống Thanh Tuyền
Gold Quân Đội Nguyễn Hữu Thành
3 vòng x 5km băng đồng tiếp sức nam Gold Quân Đội Ngô Hoàng Nhu
Gold Quân Đội Phùng Văn Lộc
Gold Quân Đội Trần Thanh Phú
5km băng đồng tính giờ nam Gold Quân Đội Ngô Hoàng Nhu
Gold Quân Đội Phùng Văn Lộc
Băng đồng Olympic cá nhân nam Gold Quân Đội Phùng Văn Lộc
Băng đồng Olympic đồng đội nam Gold Quân Đội Ngô Hoàng Nhu
Gold Quân Đội Phùng Văn Lộc
Gold Quân Đội Quách Tiến Dũng
Gold Quân Đội Trần Thanh Phú
Xe đạp Đường trường 152km cá nhân xuất phát đồng hàng nam Gold Quân Đội Huỳnh Thanh Tùng
4km cá nhân tính giờ nam Gold Quân Đội Huỳnh Thanh Tùng
500m tốc độ nam Gold Quân Đội Tống Thanh Tuyền