Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bơi Nam - Bướm 200 m Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
Nam - Hỗn hợp 400m Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
Nam - Tự do 1500 m Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
Nam - Tự do 200 m Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
Nam - Tự do 400 m Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
Nam - Tự do 800 m Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
Nữ - Bướm 100 m Gold Quảng Bình Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Nữ - Bướm 200 m Gold Quảng Bình Mai Thị Linh
Nữ - Bướm 50 m Gold Quảng Bình Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Nữ - Ếch 100 m Gold Quảng Bình Mai Thị Linh
Nữ - Ếch 200 m Gold Quảng Bình Mai Thị Linh
Nữ - Ếch 50 m Gold Quảng Bình Mai Thị Linh
Nữ - Hỗn hợp 200m Gold Quảng Bình Mai Thị Linh
Nữ - Hỗn hợp 400m Gold Quảng Bình Mai Thị Linh
Nữ - Tự do 1500 m Gold Quảng Bình Mai Thị Linh
Canoeing 1000C1M Gold Quảng Bình Dương Anh Đức
500C1M Gold Quảng Bình Dương Anh Đức
Nam C1 200m Gold Quảng Bình Dương Anh Đức
Điền kinh 3.000m CNV nữ Gold Quảng Bình Nguyễn Thị Hương
400m Nữ Gold Quảng Bình Hoàng Thị Ngọc
Lặn 200m CVĐ nam Gold Quảng Bình Phan Đức Toản
400m VHCV nữ Gold Quảng Bình Trần Thị Trang Điểm
800m VHCV nữ Gold Quảng Bình Trần Thị Trang Điểm
Gold Quảng Bình Võ Thị Kiều
Rowing LW1X Cự ly 2000M Gold Quảng Bình Lường Thị Thảo
LW2x Cự ly 2000m Nữ Gold Quảng Bình Lường Thị Thảo
Gold Quảng Bình Vi Thị Hương
W2x Cự ly 2000m Nữ Gold Quảng Bình Lường Thị Thảo
Gold Quảng Bình Vi Thị Hương