Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung 50m 1 dây nữ Gold Phú Thọ Nguyễn Thị Phương
70m 3 dây nam Gold Phú Thọ Hoàng Văn Thế
Toàn năng (70m x 2) 1 dây nữ Gold Phú Thọ Nguyễn Thị Phương
Đá cầu Đôi nam Gold Phú Thọ Bùi Mạnh Cường
Gold Phú Thọ Trần Anh Quân
Đôi nữ Gold Phú Thọ Nguyễn Thị Huyền Trang
Gold Phú Thọ Trần Thị Thúy Quỳnh
Đội Tuyển Nam Gold Phú Thọ Bùi Mạnh Cường
Gold Phú Thọ Nguyễn Hồng Quân
Gold Phú Thọ Trần Anh Quân
Gold Phú Thọ Trần Duy Hưởng
Gold Phú Thọ Trần Quang Dương
Gold Phú Thọ Trần Xuân Dương
Đơn nữ Gold Phú Thọ Đỗ Thị Hồng Nhung
Lặn 400m VHCV nam Gold Phú Thọ Nguyễn Đăng Nam Hiếu
Pencak Silat Đối kháng nam 50kg Gold Phú Thọ Bùi Văn Thống
Đối kháng nam 70kg Gold Phú Thọ Hà Đức Nhớ
Đối kháng nam 80kg Gold Phú Thọ Nguyễn Hồng Sơn
Đối kháng nữ 45kg Gold Phú Thọ Đỗ Thị Hương Mơ
Senni - Ganda: Đôi nữ Gold Phú Thọ Triệu Thị Hoài
Gold Phú Thọ Vũ Khanh Ly
Senni - Regu: Ba nữ Gold Phú Thọ Phạm Hoàng Thị Phương
Gold Phú Thọ Triệu Thị Hoài
Gold Phú Thọ Vũ Khanh Ly
Vật 125kg - Vật tự do Nam Gold Phú Thọ Vũ Ngọc Linh
44kg - Vật tự do nữ Gold Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Tuyến
Wushu Sanshou - Nữ 70kg Gold Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Ngân
Sanshou - Nữ 75kg Gold Phú Thọ Nguyễn Bích Hảo
Taolu - Bộ thái cực - Nam: Thái cực kiếm Gold Phú Thọ Trần Anh Tùng
Taolu - Bộ thái cực - Nữ: Thái cực kiếm Gold Phú Thọ Hà Thị Mai
Taolu - Bộ thái cực - Nữ: Thái cực quyền Gold Phú Thọ Hà Thị Mai
Thái Cực Kiếm + Quyền Dương Gia Nam Gold Phú Thọ Phạm Nguyễn Hoài Nam
Thái cực Kiếm + Quyền Trần Gia Nữ Gold Phú Thọ Đào Thị Quỳnh Nga
Thái Cực Kiếm Trần Gia Nam Gold Phú Thọ Trần Anh Tùng
Thái Cực Quyền + Kiếm Dương Gia Nữ Gold Phú Thọ Đào Thị Quỳnh Nga