Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bóng chuyền trong nhà Bóng chuyền nam Gold Ninh Bình Bùi Văn Hải
Gold Ninh Bình Cù Văn Hoàn
Gold Ninh Bình Đỗ Văn Tú
Gold Ninh Bình Giang Văn Đức
Gold Ninh Bình Lâm Văn Sanh
Gold Ninh Bình Nguyễn Hoàng Thương
Gold Ninh Bình Nguyễn Thanh Tùng
Gold Ninh Bình Nguyễn Văn Linh
Gold Ninh Bình Nguyễn Văn Trung
Gold Ninh Bình Nguyễn Xuân Thành
Gold Ninh Bình Phạm Văn Khả
Gold Ninh Bình Trịnh Duy Phúc
Gold Ninh Bình Vũ Quang Khơi
Gold Ninh Bình Vùi Văn Hưng
Cờ vua Cờ nhanh - Đồng đội nữ Gold Ninh Bình Đồng Khánh Linh
Gold Ninh Bình Nguyễn Hồng Ngọc
Cử tạ Cử đẩy hạng 56 kg nam Gold Ninh Bình Đinh Văn Tiến
Cử đẩy hạng 62 kg nam Gold Ninh Bình Đinh Xuân Hoàng
Cử đẩy hạng 85kg nam Gold Ninh Bình Đinh Hải Hưng
Cử giật hạng 56 kg nam Gold Ninh Bình Đinh Văn Tiến
Cử giật hạng 62 kg nam Gold Ninh Bình Đinh Xuân Hoàng
Cử giật hạng 85kg nam Gold Ninh Bình Đinh Hải Hưng
Tổng cử hạng 56kg nam Gold Ninh Bình Đinh Văn Tiến
Tổng cử hạng 85kg nam Gold Ninh Bình Đinh Hải Hưng
Điền kinh 1.500m Nữ Gold Ninh Bình Vũ Thị Ly
800m Nữ Gold Ninh Bình Vũ Thị Ly
Judo Đối kháng nam - 50kg Gold Ninh Bình Lê Hoàng Lâm
Đối kháng nữ - 52kg Gold Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh Thủy
Karate Kata cá nhân Nữ Gold Ninh Bình Đỗ Hà Mi
Kata đồng đội Nam Gold Ninh Bình Giang Thành Huy
Gold Ninh Bình Giang Việt Anh
Gold Ninh Bình Nguyễn Anh Dũng
Vật 125kg - Vật tự do Nam Gold Ninh Bình Hà Văn Hiếu
130kg - Vật cổ điển Gold Ninh Bình Phạm Văn Hiệp