Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bi sắt Bộ ba hai nữ một nam Gold Nghệ An Hồ Thị Thùy Liên
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Vỵ
Gold Nghệ An Trần Tiến Trung
Bộ ba nam Gold Nghệ An Lê Hồng Phước
Gold Nghệ An Nguyễn Hữu Tuấn
Gold Nghệ An Phạm Thanh Phong
Gold Nghệ An Trần Tiến Trung
Đôi nam Gold Nghệ An Phạm Thanh Phong
Gold Nghệ An Phạm Thế Trung
Đôi nam nữ Gold Nghệ An Lê Hồng Phước
Gold Nghệ An Trần Thị Diễm Trang
Gold Nghệ An Hoàng Thị Hạnh
Gold Nghệ An Nguyễn Văn Quang
Đôi nữ Gold Nghệ An Hồ Thị Thùy Liên
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Vỵ
Bóng đá Nam Đội nam Gold Nghệ An Bạch Tiến Cường
Gold Nghệ An Bùi Đức Mạnh
Gold Nghệ An Dương Văn Cường
Gold Nghệ An Hồ Trọng Vang
Gold Nghệ An Hồ Viết Đại
Gold Nghệ An Lê Thành Lâm
Gold Nghệ An Mai Sỹ Hoàng
Gold Nghệ An Nguyễn Bá Đức
Gold Nghệ An Nguyễn Đức Long
Gold Nghệ An Nguyễn Nghi Phương
Gold Nghệ An Nguyễn Văn Đức
Gold Nghệ An Nguyễn Văn Ngọc
Gold Nghệ An Nguyễn Văn Sơn
Gold Nghệ An Nguyễn Xuân Bình
Gold Nghệ An Phạm Đức Thông
Gold Nghệ An Thái Bá Sang
Gold Nghệ An Thái Bảo Trung
Gold Nghệ An Thái Minh Hiếu
Gold Nghệ An Trần Công Thuận
Gold Nghệ An Trần Đình Tiến
Gold Nghệ An Trần Mạnh Quỳnh
Gold Nghệ An Trần Quốc Thành
Gold Nghệ An Trần Tiến Anh
Gold Nghệ An Vương Văn Huy
Boxing Nam >91kg Gold Nghệ An Trần Lê Hoàng
Cầu mây Đôi nam Gold Nghệ An Nguyễn Quốc Anh
Gold Nghệ An Nguyễn Trường Quyết
Gold Nghệ An Trần Công Hùng
Đôi nữ Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hòa
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Mơ
Gold Nghệ An Trần Hồng Nhung
Đội tuyển 4 nam Gold Nghệ An Dương Đình Hiếu
Gold Nghệ An Nguyễn Quốc Anh
Gold Nghệ An Nguyễn Trường Quyết
Gold Nghệ An Trần Công Hùng
Đồng đội 4 nữ Gold Nghệ An Cao Thị Thanh Sang
Gold Nghệ An Hồ Thị Mai Phương
Gold Nghệ An Lê Thị Dung
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Mơ
Gold Nghệ An Nguyễn Thị My
Đồng đội đôi nữ Gold Nghệ An Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hiền
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hòa
Gold Nghệ An Nguyễn Thị My
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Quyên
Gold Nghệ An Trần Thị Quảng
Cử tạ Cử đẩy hạng 63 kg nữ Gold Nghệ An Phạm Thị Hồng Thanh
Cử đẩy hạng 69kg nữ Gold Nghệ An Lê Thị Thắm
Gold Nghệ An Lê Thị Thắm
Cử đẩy hạng 77 kg nam Gold Nghệ An Đặng Đình Dương
Cử giật hạng 63 kg nữ Gold Nghệ An Phạm Thị Hồng Thanh
Tổng cử hạng 63kg nữ Gold Nghệ An Phạm Thị Hồng Thanh
Tổng cử hạng 69kg nữ Gold Nghệ An Lê Thị Thắm
Đá cầu Đôi nữ Gold Nghệ An Bùi Thị Nga
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Linh
Đơn nam Gold Nghệ An Lê Công Tài
Điền kinh TS 4 x 400m Nữ Gold Nghệ An Bùi Thị Nhuận
Gold Nghệ An Kha Thanh Trúc
Gold Nghệ An Lương Thị Ngà
Gold Nghệ An Tô Thị Nga
Karate Kumite đồng đội Nữ nhóm 2 Gold Nghệ An Bùi Thị Uyên
Gold Nghệ An Đinh Thị Lan Hương
Gold Nghệ An Đinh Thị Quyết
Gold Nghệ An Lê Thị Hà Thanh
Pencak Silat Đối kháng nam 80kg Gold Nghệ An Hoàng Nghĩa Anh
Đối kháng nữ 75kg Gold Nghệ An Phan Thị Huyền
Đối kháng nữ trên 75kg Gold Nghệ An Phạm Thị Hải Như
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nữ -57kg Gold Nghệ An Nguyễn THị Uyên
Đối kháng - Cá nhân nữ -62kg Gold Nghệ An Vi THị Quỳnh
Đối kháng - Cá nhân nữ -73kg Gold Nghệ An Võ Thị Dung
Đối kháng - Cá nhân nữ trên 73kg Gold Nghệ An Cao Thị Quang
Vật 58kg - Vật tự do Nữ Gold Nghệ An Trương Thị Mai
61kg - Vật tự do Nam Gold Nghệ An Nguyễn Kim Bảo
75kg - Vật cổ điển Gold Nghệ An Nguyễn Bá Lực
Võ thuật cổ truyền Nam từ 60kg đến 65kg Gold Nghệ An Trương Văn Phúc
Vovinam 48kg nữ Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hảo
60kg nữ Gold Nghệ An Võ Thị Hằng
Wushu Sanshou - Nữ 45kg ( từ 45kg trở xuống ) Gold Nghệ An Nguyễn Vi Hoa