Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Cử tạ Cử đẩy hạng 58 kg nữ Gold Lào Cai Hoàng Thị Duyên
Cử giật hạng 58 kg nữ Gold Lào Cai Hoàng Thị Duyên
Tổng cử hạng 58kg nữ Gold Lào Cai Hoàng Thị Duyên
Muay -51Kg Nữ Gold Lào Cai Nguyễn Thị Thùy Linh
-63.5Kg Nữ Gold Lào Cai Vũ Thị Trinh
-75kg nữ Gold Lào Cai Phạm Hoàng Mai Giang
Pencak Silat Senni - Ganda: Đôi nữ Gold Lào Cai Nguyễn Thị Phương Anh
Gold Lào Cai Nguyễn Thị Sâm
Senni - Tunggal: Đơn nữ Gold Lào Cai Nguyễn Thị Hương
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam -58kg Gold Lào Cai Doãn Công Bùi
Wushu Sanshou - Nam 52kg Gold Lào Cai Vàng Văn Bảo
Sanshou - Nữ 52kg Gold Lào Cai Đặng Thị Hoa