Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn súng Bắn đĩa bay Double Trap nữ Gold Hà Tĩnh Đặng Thị Tâm
Đĩa bay Double Trap đồng đội nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Toàn
Gold Hà Tĩnh Phan ĐÌnh Thường
Gold Hà Tĩnh Võ Việt Hiếu
Điền kinh 1.500m Nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Trung Cường
3.000m CNV nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Trung Cường
Gold Hà Tĩnh Lê Tiến Long
400m Nam Gold Hà Tĩnh Trần Đình Sơn
TS HH 4x400m - Nam , Nữ Gold Hà Tĩnh Chu Thị Huệ
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Ngọc
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trọng
Gold Hà Tĩnh Trần Đình Sơn
Karate Kumite - Cá nhân nam 75kg Gold Hà Tĩnh Hồ Tiến Đạt
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Gold Hà Tĩnh Thiều Thị Thu
Kumite - Cá nhân nữ 61kg Gold Hà Tĩnh Hoàng Thị Thanh Hương
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Gold Hà Tĩnh Hồ Thị Thu Hiền
Muay -54Kg Nữ Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Dung
-57kg Nữ Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Liên
-71Kg Nữ Gold Hà Tĩnh Lê Thị Lương
Pencak Silat Đối kháng nam 85kg Gold Hà Tĩnh Trần Văn Tú
Đối kháng nữ 55kg Gold Hà Tĩnh Trần Thị Thêm
Rowing M2- Cự ly 2000m Nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hiếu
Gold Hà Tĩnh Trần Đăng Dũng
M4- Cự ly 2000m Nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Khắc Hoàng
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hiếu
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sõi
W1X Cự ly 2000m nữ Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hải
W4- Cự ly 2000m Nữ Gold Hà Tĩnh Dư Thị Bông
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hải
Gold Hà Tĩnh Trần Thị Thảo
Gold Hà Tĩnh Võ Thị Nhật Hạ