Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Gold TP Hà Nội Lộc Thị Đào
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Tiến Cương
30m 1 dây nam Gold TP Hà Nội Chu Đức Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Đạt Mạnh
30m 1 dây nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thu Hương
Gold TP Hà Nội Lộc Thị Đào
30m 3 dây nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Tiến Cương
50m 1 dây nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Duy
Gold TP Hà Nội Chu Đức Anh
50m 3 dây nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Tiến Cương
60m 1 dây nữ Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Ánh Nguyệt
60m 3 dây nữ Gold TP Hà Nội Trần Thị Ngọc
70m 1 dây nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Duy
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thành Mạnh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Đạt Mạnh
70m 1 dây nữ Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Ánh Nguyệt
90m 1 dây nam Gold TP Hà Nội Hoàng Văn Lộc
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Gold TP Hà Nội Chu Đức Anh
Gold TP Hà Nội Hoàng Văn Lộc
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Gold TP Hà Nội Chu Đức Anh
Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Thảo
Gold TP Hà Nội Dương Duy Bảo
Gold TP Hà Nội Lê Thị Thu Hiền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Tiến Cương
Đồng đội 1 dây nam Gold TP Hà Nội Chu Đức Anh
Gold TP Hà Nội Dương Duy Bảo
Gold TP Hà Nội Hoàng Ngọc Nam
Gold TP Hà Nội Hoàng Văn Lộc
Gold TP Hà Nội Mai Xuân Đức
Gold TP Hà Nội Nguyễn Đạt Mạnh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tuấn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Tiến Cương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Trung Chiến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Duy
Gold TP Hà Nội Phạm Văn Tiến
Gold TP Hà Nội Tạ Văn Phúc
Gold TP Hà Nội Tạ Văn Phúc
Gold TP Hà Nội Trịnh Ngọc Quy
Đồng đội Nữ Team Recurve Gold TP Hà Nội Dương Thị Thanh Hà
Gold TP Hà Nội Hà Thị Ngọc
Gold TP Hà Nội Trần Thị Ngọc
Gold TP Hà Nội Vũ Thị Mỹ Linh
Toàn năng (70m x 2) 1 dây nữ Gold TP Hà Nội Lộc Thị Đào
Toàn năng (70m x 2) 1 dây nam Gold TP Hà Nội Hoàng Văn Lộc
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Duy
Bắn súng 10m súng ngắn hơi đồng đội nam Gold TP Hà Nội Tô Văn Tuyển
Gold TP Hà Nội Trần Châu Tùng
Gold TP Hà Nội Triệu Quốc Cường
10m súng ngắn hơi Nữ Gold TP Hà Nội Bùi Thúy Thu Thủy
10m súng trường hơi di động hỗ hợp đồng đội nam Gold TP Hà Nội Ngô Hữu Vương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Công Dậu
Gold TP Hà Nội Trần Hoàng Vũ
10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Cù Thị Thanh Tú
Gold TP Hà Nội Đặng Hồng Hà
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Minh Huyền
10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nam Gold TP Hà Nội Ngô Hữu Vương
Gold TP Hà Nội Trần Hoàng Vũ
10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nữ Gold TP Hà Nội Đặng Hồng Hà
Gold TP Hà Nội Cù Thị Thanh Tú
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nam Gold TP Hà Nội Ngô Hữu Vương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Cường
Gold TP Hà Nội Trần Hoàng Vũ
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Cù Thị Thanh Tú
Gold TP Hà Nội Đặng Hồng Hà
Gold TP Hà Nội Đỗ Thùy Linh
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam Gold TP Hà Nội Ngô Hữu Vương
Gold TP Hà Nội Trần Hoàng Vũ
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nữ Gold TP Hà Nội Cù Thị Thanh Tú
Gold TP Hà Nội Đặng Hồng Hà
10m súng trường hơi đồng đội nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Dũng
Gold TP Hà Nội Phạm Ngọc Thanh
Gold TP Hà Nội Phùng Việt Dũng
10m súng trường hơi Nam Gold TP Hà Nội Phạm Ngọc Thanh
25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam Gold TP Hà Nội Bùi Quang Nam
Gold TP Hà Nội Kiều Thanh Tú
Gold TP Hà Nội Phạm Anh Đạt
25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam Gold TP Hà Nội Bùi Quang Nam
Gold TP Hà Nội Kiều Thanh Tú
Gold TP Hà Nội Phạm Anh Đạt
25m súng ngắn ổ quay Nam Gold TP Hà Nội Bùi Quang Nam
25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam Gold TP Hà Nội Bùi Quang Nam
Gold TP Hà Nội Kiều Thanh Tú
Gold TP Hà Nội Phạm Anh Đạt
50m súng trường 3x20 viên đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Dương Thị Chúc
Gold TP Hà Nội Dương Thị Luyến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thiị Xuân
50m súng trường 3x20 viên Nữ Gold TP Hà Nội Dương Thị Chúc
50m súng trường 3x40 viên đồng đội nam Gold TP Hà Nội Phạm Ngọc Thanh
Gold TP Hà Nội Phùng Việt Dũng
Gold TP Hà Nội Vũ Thành Hưng
50m súng trường 3x40 viên Nam Gold TP Hà Nội Phùng Việt Dũng
50m súng trường nằm đồng đội nam Gold TP Hà Nội Phạm Ngọc Thanh
Gold TP Hà Nội Phùng Việt Dũng
Gold TP Hà Nội Vũ Thành Hưng
50m súng trường nằm Nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thiị Xuân
Bắn đĩa bay Double Trap nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Điệp
Gold TP Hà Nội Lê Nghĩa
Bắn đĩa bay Double Trap nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Mai
Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Tuất
Bắn đĩa bay Skeet nam Gold TP Hà Nội Lã Minh Kiệt
Gold TP Hà Nội Phùng Tuấn Anh
Bắn đĩa bay Skeet nữ Gold TP Hà Nội Lã Phi Yến
Gold TP Hà Nội Đinh Thị Hồng Thúy
Bắn đĩa bay Trap nam Gold TP Hà Nội Lê Nghĩa
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Điệp
Gold TP Hà Nội Lưu Thế Kỳ
Bắn đĩa bay Trap nữ Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Tuất
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Mai
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hải Ly
Đĩa bay Double Trap đồng đội nam Gold TP Hà Nội Lê Nghĩa
Gold TP Hà Nội Lưu Thế Kỳ
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Điệp
Đĩa bay Double Trap đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Đinh Thị Hồng Thúy
Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Tuất
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Mai
Đĩa bay Skeet đồng đội nam Gold TP Hà Nội Lã Minh Kiệt
Gold TP Hà Nội Phan Như Trọng
Gold TP Hà Nội Phùng Tuấn Anh
Đĩa bay Skeet đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Đinh Thị Hồng Thúy
Gold TP Hà Nội Lã Phi Yến
Gold TP Hà Nội Vũ Hoàng Yến Hoa
Đĩa bay Trap đồng đội nam Gold TP Hà Nội Lê Nghĩa
Gold TP Hà Nội Lưu Thế Kỳ
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Điệp
Đĩa bay Trap đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Tuất
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hải Ly
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Mai
Bi sắt Bộ ba hai nam một nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Loan
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Dũng
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Thanh
Bộ ba hai nữ một nam Gold TP Hà Nội Dương Thị Huyền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Thanh
Bộ ba nam Gold TP Hà Nội Bùi Viết Thành
Gold TP Hà Nội Nguyễn Đình Tân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Khả Giang
Gold TP Hà Nội Phùng Quốc Huy
Đôi nữ Gold TP Hà Nội Lại Thị Dung
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hiền
Kỹ thuật nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Dũng
Kỹ thuật nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hiền
Billiards & Snooker Đôi nam Pool 9-ball Gold TP Hà Nội Lê Quang Trung
Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn
Đôi nam Snooker Gold TP Hà Nội Phạm Hoài Nguyên
Gold TP Hà Nội Thái Văn Nam
Đơn Nam Pool 10-ball Gold TP Hà Nội Lường Đức Thiện
Đơn nam Pool 9-ball Gold TP Hà Nội Đỗ Thế Kiên
Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn
Đơn nữ Pool 10 Ball Gold TP Hà Nội Bùi Xuân Vàng
Gold TP Hà Nội Đoàn Thị Ngọc Lệ
Đơn nữ Pool 9-ball Gold TP Hà Nội Đoàn Thị Ngọc Lệ
Gold TP Hà Nội Bùi Xuân Vàng
Bơi Nam - Ếch 100 m Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng
Nam - Ếch 200 m Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng
Bóng bàn Đôi Nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tú
Gold TP Hà Nội Trần Tuấn Quỳnh
Đơn Nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tú
Đơn Nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Nga
Đồng đội Nam Gold TP Hà Nội Lê Đình Đức
Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tú
Gold TP Hà Nội Trần Tuấn Quỳnh
Đồng đội Nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Nga
Gold TP Hà Nội Phạm Dạ Thảo
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Thu Hương
Bóng đá Futsal Bóng đá Futsal Nam Gold TP Hà Nội An Lâm Tới
Gold TP Hà Nội Chu Văn Tiến
Gold TP Hà Nội Danh Phát
Gold TP Hà Nội Đào Văn Huấn
Gold TP Hà Nội Hoàng Tuấn Vũ
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thành Tín
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Huy
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Quốc Huy
Gold TP Hà Nội Phạm Văn Tú
Gold TP Hà Nội Tôn Thất Phi
Gold TP Hà Nội Trần Quang Vũ
Gold TP Hà Nội Trần Trung Hiếu
Gold TP Hà Nội Triệu Xuân Linh
Gold TP Hà Nội Từ Minh Quang
Gold TP Hà Nội Vũ Đức Tùng
Bóng đá Nam Đội nam Gold TP Hà Nội Bùi Hoàng Việt Anh
Gold TP Hà Nội Đặng Văn Tới
Gold TP Hà Nội Đậu Văn Toàn
Gold TP Hà Nội Đỗ Sỹ Huy
Gold TP Hà Nội Đoàn Văn Hậu
Gold TP Hà Nội Dương Tùng Lâm
Gold TP Hà Nội Lê Văn Nam
Gold TP Hà Nội Lê Văn Xuân
Gold TP Hà Nội Lê Xuân Tú
Gold TP Hà Nội Lương Văn Hùng
Gold TP Hà Nội Lý Công Hoàng Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Bá Minh Hiếu
Gold TP Hà Nội Nguyễn Duy Khiêm
Gold TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Tiến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Quang Hải
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thành Chung
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Đạt
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Vĩ
Gold TP Hà Nội Phạm Tuấn Hải
Gold TP Hà Nội Phạm Văn Long
Gold TP Hà Nội Phùng Viết Trường
Gold TP Hà Nội Trần Đức Nam
Gold TP Hà Nội Trần Văn Công
Gold TP Hà Nội Trương Văn Thái Quý
Gold TP Hà Nội Vũ Đình Hai
Bóng đá Nữ Đội nữ Gold TP Hà Nội Bạch Thu Hiền
Gold TP Hà Nội Biện Thị Hằng
Gold TP Hà Nội Bùi Thị Trang
Gold TP Hà Nội Bùi Thúy An
Gold TP Hà Nội Đặng Thị Linh
Gold TP Hà Nội Hồ Thị Quỳnh
Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Loan
Gold TP Hà Nội Ngân Thị Vạn Sự
Gold TP Hà Nội Nguyễn Kiều Diễm
Gold TP Hà Nội Nguyễn Kim Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thanh Huyền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hoa
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hoài Thương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Huế
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Loan
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Muôn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thảo Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thùy Dương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Vân Anh
Gold TP Hà Nội Phạm Hải Yến
Gold TP Hà Nội Thái Thị Thảo
Gold TP Hà Nội Trần Thị Hải Linh
Gold TP Hà Nội Trần Thị Mận
Gold TP Hà Nội Trần Thị Phương
Gold TP Hà Nội Vũ Thị Nhung
Bóng ném Đồng đội nam Gold TP Hà Nội Bùi Minh Quân
Gold TP Hà Nội Chu Văn Công
Gold TP Hà Nội Đỗ Việt Thắng
Gold TP Hà Nội Đỗ Xuân Trường
Gold TP Hà Nội Hồ Trọng Quý
Gold TP Hà Nội Lê Đình Đạt
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Thanh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Phương Tú
Gold TP Hà Nội Nguyễn Quang Đạt
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Trọng
Gold TP Hà Nội Nguyễn Vũ Dũng
Gold TP Hà Nội Phạm Văn Quyền
Gold TP Hà Nội Phan Thanh Nam
Gold TP Hà Nội Trần Xuân Nhạc
Gold TP Hà Nội Triệu Vân Long
Gold TP Hà Nội Vũ Chí Linh
Đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Chu Thị Lan
Gold TP Hà Nội Đàm Thị Khuyên
Gold TP Hà Nội Đàm Thị Thanh Huyền
Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Kiều Trang
Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Như Quỳnh
Gold TP Hà Nội Hà Thị Hạnh
Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Lan Anh
Gold TP Hà Nội Mai Thị Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Đăng Thị Hường
Gold TP Hà Nội Nguyễn Kiều Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thanh Huyền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Lệ
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Gold TP Hà Nội Phùng Thị Linh Trang
Gold TP Hà Nội Vũ Quỳnh Trang
Bóng rổ Đồng đội nam (3x3) Gold TP Hà Nội Đặng Thái Hưng
Gold TP Hà Nội Hoàng Thế Hiển
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng An
Gold TP Hà Nội Phạm Thành Nam
Đồng đội nam (5x5) Gold TP Hà Nội Bùi Thái Hà
Gold TP Hà Nội Đặng Thái Hưng
Gold TP Hà Nội Đỗ Xuân Nam
Gold TP Hà Nội Đoàn Nhất Quang
Gold TP Hà Nội Đoàn Nhất Quang
Gold TP Hà Nội Mai Hà Trung
Gold TP Hà Nội Mai Việt Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng An
Gold TP Hà Nội Nguyễn Minh Chung
Gold TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh
Gold TP Hà Nội Phạm Thành Nam
Gold TP Hà Nội Trần Minh Đức
Gold TP Hà Nội Trương Hoàng Trung
Gold TP Hà Nội Vũ Sơn Tùng
Đồng đội nữ (3x3) Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Thảo
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Lê Vân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hà
Gold TP Hà Nội Vũ Ngọc Mai
Đồng đội nữ (5x5) Gold TP Hà Nội Đặng Thị Thúy Hằng
Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Thùy Linh
Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Thảo
Gold TP Hà Nội Lưu Thị Khánh Huyền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hương Liên
Gold TP Hà Nội Nguyễn Mai Huyền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Phương Hoa
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Lê Vân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Linh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hà
Gold TP Hà Nội Trần Thị Trang Thanh
Gold TP Hà Nội Vũ Ngọc Mai
Gold TP Hà Nội Vũ Thị Tú Uyên
Gold TP Hà Nội Vũ Thy Phượng
Bowling Đơn Nam Gold TP Hà Nội Phạm Hoàng Phúc
Gold TP Hà Nội Trần Quốc Thiện
Đồng đội 3 Nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Trọng Hiếu
Gold TP Hà Nội Phạm Hoàng Phúc
Gold TP Hà Nội Trần Minh Bình
Đồng đội 5 Nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Trọng Hiếu
Gold TP Hà Nội Phạm Hoàng Phúc
Gold TP Hà Nội Trần Minh Bình
Gold TP Hà Nội Trần Quốc Thiện
Gold TP Hà Nội Vũ Hữu Chiến
Gold TP Hà Nội Vũ Huy Tiến
Đồng đội 5 Nữ Gold TP Hà Nội Lê Thị Phương Thảo
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hiền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Huyền Thảo
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thảo
Gold TP Hà Nội Từ Phương Mai
Gold TP Hà Nội Vũ Thúy Hà
Master Nam Gold TP Hà Nội Vũ Huy Tiến
Gold TP Hà Nội Trần Quốc Thiện
Toàn năng Nam Gold TP Hà Nội Trần Quốc Thiện
Boxing Nam 91kg Gold TP Hà Nội Lê Hồng Giang
Nam 52kg Gold TP Hà Nội Trần Văn An
Nam 64kg Gold TP Hà Nội Trần Việt Anh
Nam 69kg Gold TP Hà Nội Nguyễn Cát Tùng
Nam 75kg Gold TP Hà Nội Vũ Thành Trung
Nữ 48kg Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Thuý
Nữ 51kg Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tâm
Nữ 64kg Gold TP Hà Nội Lê Thị Nhung
Nữ 69kg Gold TP Hà Nội Hà Thị Linh
Nữ 75kg Gold TP Hà Nội Ngô Thị Chung
Nữ 81kg Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hương
Canoeing 1000C2M Gold TP Hà Nội Bùi Quang Huy
Gold TP Hà Nội Trần Xuân Đạt
1000C2W Gold TP Hà Nội Lê Chung Thu
Gold TP Hà Nội Lý Thu Thủy
1000K1W Gold TP Hà Nội Ma Thị Tuyết
1000K2W Gold TP Hà Nội Ngô Thị Thu Hiền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hải Yến
1000K4W Gold TP Hà Nội Hoàng Như Huyền
Gold TP Hà Nội Hoàng Như Huyền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Khằm
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh
200C1W Gold TP Hà Nội Lê Chung Thu
500C1M Gold TP Hà Nội Dương Văn Ngời
500C1W Gold TP Hà Nội Lê Chung Thu
500C2W Gold TP Hà Nội Lê Chung Thu
Gold TP Hà Nội Lý Thu Thủy
500K1M Gold TP Hà Nội Đinh Quốc Hùng
500K1W Gold TP Hà Nội Ma Thị Tuyết
500K2W Gold TP Hà Nội Ngô Thị Thu Hiền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hải Yến
500K4W Gold TP Hà Nội Hoàng Như Huyền
Gold TP Hà Nội Ma Thị Tuyết
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hải Yến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh
Nam C1 200m Gold TP Hà Nội Dương Văn Ngời
Nữ K1 200m Gold TP Hà Nội Ma Thị Tuyết
Nữ K4 200m Gold TP Hà Nội Hoàng Như Huyền
Gold TP Hà Nội Ma Thị Tuyết
Gold TP Hà Nội Ngô Thị Thu Hiền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hải Yến
Cầu lông Đôi Nam Gold TP Hà Nội Đỗ Tuấn Đức
Gold TP Hà Nội Phạm Hồng Nam
Gold TP Hà Nội Đào Mạnh Thắng
Gold TP Hà Nội Đào Mạnh Thắng
Gold TP Hà Nội Lê Hà Anh
Gold TP Hà Nội Lê Hà Anh
Đôi Nam Nữ Gold TP Hà Nội Đỗ Tuấn Đức
Gold TP Hà Nội Phạm Như Thảo
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh
Gold TP Hà Nội Phạm Hồng Nam
Đơn Nữ Gold TP Hà Nội Lê Thu Huyền
Đồng đội Nam Gold TP Hà Nội Bùi Quang Tuấn
Gold TP Hà Nội Đào Mạnh Thắng
Gold TP Hà Nội Đỗ Tuấn Đức
Gold TP Hà Nội Lê Hà Anh
Gold TP Hà Nội Lê Thanh Lâm
Gold TP Hà Nội Lê Văn Tú
Gold TP Hà Nội Lương Tuấn Huy
Gold TP Hà Nội Nguyễn Chí Đức
Gold TP Hà Nội Nguyễn Tiến Tuấn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Xuân Mạnh
Gold TP Hà Nội Phạm Hồng Nam
Gold TP Hà Nội Thạch Văn Tuấn
Gold TP Hà Nội Trần Ngọc Tuấn Anh
Đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Bùi Bích Phương
Gold TP Hà Nội Hồ Thị Trang
Gold TP Hà Nội Lê Thu Huyền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Minh
Gold TP Hà Nội Phạm Như Thảo
Gold TP Hà Nội Vũ Thị Chinh
Cầu mây Đội Tuyển 3 Nam Gold TP Hà Nội Chu Thanh Nam
Gold TP Hà Nội Đầu Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Đỗ Mạnh Tuấn
Gold TP Hà Nội Dương Hoàng Anh
Gold TP Hà Nội Mai Minh Tuấn
Đội Tuyển 3 Nữ Gold TP Hà Nội Bùi Thị Hải Yến
Gold TP Hà Nội Cao Thị Hải Yến
Gold TP Hà Nội Đặng Thị Phương Thanh
Gold TP Hà Nội Dương Thị Xuyên
Gold TP Hà Nội Giáp Thị Hiển
Gold TP Hà Nội Lại Thị Huyền Trang
Gold TP Hà Nội Lê Thị Tâm
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Dung
Gold TP Hà Nội Trần Thị Hằng
Gold TP Hà Nội Trần Thị Thu Hoài
Gold TP Hà Nội Trần Thị Việt Mỹ
Đội tuyển 4 nam Gold TP Hà Nội Chu Thanh Nam
Gold TP Hà Nội Đầu Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Đỗ Mạnh Tuấn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Công Tiến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Tài
Đội tuyển 4 nữ Gold TP Hà Nội Bùi Thị Hải Yến
Gold TP Hà Nội Lại Thị Huyền Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Nga
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Hằng
Gold TP Hà Nội Trần Thị Việt Mỹ
Đồng đội 3 Nam Gold TP Hà Nội Chu Thanh Nam
Gold TP Hà Nội Đầu Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Lân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hữu Lương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Quốc Bằng
Đồng đội 3 Nữ Gold TP Hà Nội Bùi Thị Hải Yến
Gold TP Hà Nội Cao Thị Hải Yến
Gold TP Hà Nội Đặng Thị Phương Thanh
Gold TP Hà Nội Dương Thị Xuyên
Gold TP Hà Nội Giáp Thị Hiển
Đồng đội 4 Nam Gold TP Hà Nội Chu Thanh Nam
Gold TP Hà Nội Đầu Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Đỗ Mạnh Tuấn
Gold TP Hà Nội Mai Minh Tuấn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hữu Lương
Đồng đội 4 nữ Gold TP Hà Nội Bùi Thị Hải Yến
Gold TP Hà Nội Cao Thị Hải Yến
Gold TP Hà Nội Đặng Thị Phương Thanh
Gold TP Hà Nội Giáp Thị Hiển
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Dung
Đồng đội đôi nam Gold TP Hà Nội Chu Thanh Nam
Gold TP Hà Nội Đầu Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Đỗ Mạnh Tuấn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Lân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hữu Lương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Quốc Bằng
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Lý
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Tài
Gold TP Hà Nội Vương Minh Châu
Đồng đội đôi nữ Gold TP Hà Nội Đặng Thị Phương Thanh
Gold TP Hà Nội Giáp Thị Hiển
Gold TP Hà Nội Lại Thị Huyền Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Dung
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Nguyệt
Cờ vua Cờ chớp nhoáng - Đôi nam nữ Gold TP Hà Nội Lê Thanh Tú
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Huy
Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nam Gold TP Hà Nội Trần Minh Thắng
Gold TP Hà Nội Trần Tuấn Minh
Cờ nhanh - Đôi nam nữ Gold TP Hà Nội Lương Phương Hạnh
Gold TP Hà Nội Trần Minh Thắng
Cờ nhanh - Đồng đội nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Huy
Gold TP Hà Nội Trần Tuấn Minh
Cờ nhanh - Đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Kiều Bích Thủy
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Minh Thư
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Gold TP Hà Nội