Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung 30m 1 dây nữ Gold Hải Dương Lê Thị Ngọc Anh
30m 3 dây nữ Gold Hải Dương Lê Phương Thảo
50m 1 dây nam Gold Hải Dương Nguyễn Hoàng Phi Vũ
50m 3 dây nam Gold Hải Dương Nguyễn Văn Tòng
70m 3 dây nam Gold Hải Dương Nguyễn Văn Tòng
70m 3 dây nữ Gold Hải Dương Lê Phương Thảo
90m 1 dây nam Gold Hải Dương Nguyễn Hoàng Phi Vũ
90m 3 dây nam Gold Hải Dương Trịnh Văn Đức
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Tòng
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Gold Hải Dương Lê Phương Thảo
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Compound (3 dây) Gold Hải Dương Đặng Đức Anh
Gold Hải Dương Đinh Văn Quý
Gold Hải Dương Nguyễn Tuấn Sơn
Gold Hải Dương Trần Thị Bích Ngọc
Đồng đội 3 dây nam Gold Hải Dương Đặng Đức Anh
Gold Hải Dương Đinh Văn Quý
Gold Hải Dương Nguyễn Tuấn Sơn
Gold Hải Dương Trương Ngọc Phương
Đồng đội Nữ Team Compound Gold Hải Dương Đoàn Thị Hằng
Gold Hải Dương Lê Phương Thảo
Gold Hải Dương Lê Thị Ngọc Anh
Gold Hải Dương Nguyễn Linh Chi
Toàn năng (50 m x 2) 3 dây nữ Gold Hải Dương Lê Phương Thảo
Toàn năng (70m x 2) 1 dây nam Gold Hải Dương Nguyễn Hoàng Phi Vũ
Bắn súng 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Thương
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Vân Anh
Gold Hải Dương Phạm Thị Hà
10m súng ngắn hơi Nam Gold Hải Dương Trần Quốc Cường
10m súng trường hơi đồng đội nam Gold Hải Dương Đào Minh Ngọc
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Quân
Gold Hải Dương Phan Hữu Đức
10m súng trường hơi Nam Gold Hải Dương Nguyễn Văn Quân
25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Thương
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Vân Anh
Gold Hải Dương Trần Thị Hồng Vân
25m súng ngắn thể thao Nữ Gold Hải Dương Trần Thị Hồng Vân
50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam Gold Hải Dương Nguyễn Tuấn Hải
Gold Hải Dương Tiêu Công Đạt
Gold Hải Dương Trần Quốc Cường
50m súng ngắn bắn chậm Nam Gold Hải Dương Tiêu Công Đạt
50m súng trường nằm đồng đội nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Hằng
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Hoà
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Thu Trang
Bắn đĩa bay Skeet nam Gold Hải Dương Nguyễn Văn Tùng
Đĩa bay Double Trap đồng đội nam Gold Hải Dương Nguyễn Huy Hiếu
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Tùng
Gold Hải Dương Trương Thanh Việt
Đĩa bay Skeet đồng đội nam Gold Hải Dương Nguyễn Minh Chiến
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Tùng
Gold Hải Dương Trương Thanh Việt
Đĩa bay Trap đồng đội nam Gold Hải Dương Nguyễn Minh Chiến
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Tùng
Gold Hải Dương Trương Thanh Việt
Bóng bàn Đôi Nam Gold Hải Dương Đoàn Bá Tuấn Anh
Gold Hải Dương Nguyễn Đức Tuân
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Ngọc
Gold Hải Dương Vũ Quang Hiền
Đôi Nam Nữ Gold Hải Dương Bùi Ngọc Lan
Gold Hải Dương Nguyễn Đức Tuân
Đơn Nam Gold Hải Dương Đoàn Bá Tuấn Anh
Gold Hải Dương Nguyễn Đức Tuân
Đồng đội Nam Gold Hải Dương Đoàn Bá Tuấn Anh
Gold Hải Dương Nguyễn Đức Tuân
Gold Hải Dương Vũ Quang Hiền
Canoeing 1000C1M Gold Hải Dương Phạm Hồng Quân
1000C1W Gold Hải Dương Nguyễn Thị Tuyết
1000C4M Gold Hải Dương Nguyễn Văn Cường
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Tú
Gold Hải Dương Quách Văn Mạnh
Gold Hải Dương Vũ Đình Linh
1000K2M Gold Hải Dương Tống Hoàng Nam
Gold Hải Dương Vũ Hoàng Anh
500C1M Gold Hải Dương Phạm Hồng Quân
500C4W Gold Hải Dương Đặng Thu Hà
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Nga
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Tuyết
Gold Hải Dương Vũ Thị Liên
Nữ C4 - 200m Gold Hải Dương Đặng Thu Hà
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Nga
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Tuyết
Gold Hải Dương Vũ Thị Liên
Cử tạ Cử đẩy hạng 105kg nam Gold Hải Dương Trần Đình Thắng
Cử đẩy hạng 53 kg nữ Gold Hải Dương Đinh Phạm Thị Hồng Nhung
Gold Hải Dương Lê Ngọc Anh
Cử đẩy hạng 90kg nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Ngân
Cử giật hạng 105kg nam Gold Hải Dương Trần Đình Thắng
Cử giật hạng 53 kg nữ Gold Hải Dương Đinh Phạm Thị Hồng Nhung
Cử giật hạng 90 kg nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Ngân
Tổng cử hạng 105kg nam Gold Hải Dương Trần Đình Thắng
Tổng cử hạng 53kg nữ Gold Hải Dương Đinh Phạm Thị Hồng Nhung
Tổng cử hạng 90kg nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Ngân
Đấu kiếm Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Gold Hải Dương Trần Thị Len
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Gold Hải Dương Lê Thị Bích
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nữ Gold Hải Dương Đoàn Thị Yến
Gold Hải Dương Lê Thị Bích
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Hương
Gold Hải Dương Trần Thị Len
Đồng đội - Kiếm Liễu Nữ Gold Hải Dương Bùi Thị Mai Hương
Gold Hải Dương Lê Thị Bích
Gold Hải Dương Phạm Thị Ngọc Luyên
Gold Hải Dương Trần Thị Len
Điền kinh 10 môn phối hợp nam Gold Hải Dương Lê Văn Hân
Nhảy sào nam Gold Hải Dương Nguyễn Văn Huệ
Gold Hải Dương Lê Văn Hân
Karate Kumite - Cá nhân nữ 44kg Gold Hải Dương Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Lặn 100m VHCV nữ Gold Hải Dương Phạm Thị Thu
50m nín thở nữ Gold Hải Dương Phạm Thị Thu
50m VHCV nữ Gold Hải Dương Phạm Thị Thu
Pencak Silat Đối kháng nam trên 95kg Gold Hải Dương Hoàng Văn Bắc
Đối kháng nam 75kg Gold Hải Dương Trần Đình Nam
Đối kháng nam 90kg Gold Hải Dương Phạm Khắc Trường
Đối kháng nam 95kg Gold Hải Dương Lê Sĩ Kiên
Đối kháng nữ 60kg Gold Hải Dương Phạm Thị Mai Hương
Rowing LM2- Cự ly 2000m Nam Gold Hải Dương Trần Quang Tùng
Gold Hải Dương Vũ Viết Tuấn
LM2x Cự ly 2000m Nam Gold Hải Dương Bùi Văn Hoàn
Gold Hải Dương Nhữ Đình Nam
LM4- Cự ly 2000m Nam Gold Hải Dương Nguyễn Bá Nam
Gold Hải Dương Vũ Đình Quyền
Gold Hải Dương Vũ Viết Tuấn
LM4X Cự ly 2000m Nam Gold Hải Dương Bùi Văn Hoàn
Gold Hải Dương Nguyễn Bá Nam
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Đức
Gold Hải Dương Nhữ Đình Nam
LW1X Cự ly 2000M Gold Hải Dương Nguyễn Thị Giang
M2- Cự ly 2000m Nam Gold Hải Dương Trần Quang Tùng
Gold Hải Dương Vũ Viết Tuấn
M2X Cự ly 2000m Nam Gold Hải Dương Bùi Văn Hoàn
Gold Hải Dương Nhữ Đình Nam
M4X Cự ly 2000m Nam Gold Hải Dương Nguyễn Bá Nam
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Đức
Gold Hải Dương Vũ Đình Quyền
Thể dục Aerobic Aerobic Step - Senior Gold Hải Dương Đinh Thanh Huyền
Gold Hải Dương Đinh Thanh Kiên
Gold Hải Dương Đinh Thị Kim Anh
Gold Hải Dương Hoàng Thị Mai Phương
Gold Hải Dương Lê Đăng Hoàng Anh
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Phương Anh
Gold Hải Dương Vũ Phương Thảo
Gold Hải Dương Vũ Trường Dương
Vật 65kg - Vật tự do Nam Gold Hải Dương Nguyễn Văn Chung
Wushu Sanshou - Nam 75kg Gold Hải Dương Đỗ Minh Cửu
Sanshou - Nam 80kg Gold Hải Dương Nguyễn Mạnh Cường
Thái Cực Quyền + Kiếm Dương Gia Nữ Gold Hải Dương Nguyễn Lệ Chi