Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung 30m 1 dây nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Bình
90m 1 dây nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Bình
Bắn súng 10m súng ngắn hơi đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Lại Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Công Hiếu
10m súng ngắn hơi Nam Gold TP Hồ Chí Minh Lại Công Minh
10m súng ngắn hơi Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Ngọc Châu
10m súng trường hơi đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Iwaki Ai
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hà Tuấn Ngọc
Gold TP Hồ Chí Minh Nông Thị Bích Phượng
10m súng trường hơi Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Iwaki Ai
25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Hồng Phong
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Xuân Chuyên
25m súng ngắn bắn nhanh Nam Gold TP Hồ Chí Minh Phan Công Minh
25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Hồng Phong
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Xuân Chuyên
25m súng ngắn ổ quay Nam Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Hồng Phong
25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Hồng Phong
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Xuân Chuyên
25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam Gold TP Hồ Chí Minh Phan Xuân Chuyên
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Công Hiếu
Bi sắt Bộ ba hai nam một nữ Gold TP Hồ Chí Minh Cao Phú Thịnh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Trúc Mai
Gold TP Hồ Chí Minh Phương Cẩm Vinh
Bộ ba hai nữ một nam Gold TP Hồ Chí Minh Hứa Hoàng Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Trúc Mai
Đôi nam nữ Gold TP Hồ Chí Minh Cao Phú Thịnh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy
Đơn nam Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Anh Tuấn
Billiards & Snooker Đôi nam English Billiard Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Lê Anh Tuấn
Đôi nam Pool 9-ball Gold TP Hồ Chí Minh Dương Quốc Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Lim Leng
Đôi nam Snooker Gold TP Hồ Chí Minh Kiều Thiên Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nhật Thanh
Đơn nam Carom 3 băng Gold TP Hồ Chí Minh Trần Quyết Chiến
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Nguyện
Đơn Nam Pool 10-ball Gold TP Hồ Chí Minh Dương Quốc Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Minh Tài
Đơn nam Snooker Gold TP Hồ Chí Minh Kiều Thiên Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nhật Thanh
Đơn nữ Pool 9-ball Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bích Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Tú
Bơi Nam - Ếch 200 m Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Minh Ân
Nam - Hỗn hợp 200m Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Nam - Ngửa 100 m Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Nam - Ngửa 200 m Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Nam - Ngửa 50 m Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Nam - Tiếp sức - 400m - Hỗn hợp Gold TP Hồ Chí Minh Lâm Quang Nhật
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Minh Ân
Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jeremie
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Nam - Tiếp sức 4 x 100 m tự do Gold TP Hồ Chí Minh Lâm Quang Nhật
Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jeremie
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Hiển
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Nam - Tiếp sức 4 x 200 m tự do Gold TP Hồ Chí Minh Lâm Quang Nhật
Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jeremie
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Hiển
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Nam - Tự do 100 m Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jeremie
Nam - Tự do 50 m Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jeremie
Nam Nữ - Tiếp sức 4 x 100 m hỗn hợp Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jeremie
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Nam Nữ - Tự do phối hợp 400m Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jeremie
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Nam Nữ - Tự do phối hợp 800m Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jeremie
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Nữ - Bướm 200 m Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Bảo Ngọc
Nữ - Ếch 100 m Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Nữ - Ếch 200 m Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Nữ - Ếch 50 m Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Nữ - Ngửa 100 m Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Nữ - Ngửa 50 m Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Nữ - Tiếp sức - 400m - Hỗn hợp Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Bảo Ngọc
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Nữ - Tiếp sức 4 x 100 m tự do Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Bảo Ngọc
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Nữ - Tiếp sức 4 x 200 m tự do Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Bảo Ngọc
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Nữ - Tự do 100 m Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Nữ - Tự do 200 m Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Nữ - Tự do 400 m Gold TP Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thi
Nữ - Tự do 50 m Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Bóng bàn Đôi Nam Gold TP Hồ Chí Minh Đặng Trần Phú
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Đình Duy
Đôi Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Mai Hoàng Mỹ Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bạch Thanh Thư
Đơn Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Mai Hoàng Mỹ Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khoa Diệu Khánh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bạch Thanh Thư
Đồng đội Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Mai Hoàng Mỹ Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bạch Thanh Thư
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khoa Diệu Khánh
Bóng chuyền bãi biển Đôi nam Gold TP Hồ Chí Minh Lý Văn Quốc
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Quý
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Trường Đăng
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Lê Đình Khôi
Bóng chuyền trong nhà Bóng chuyền nam Gold TP Hồ Chí Minh Đinh Văn Tú
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Quang Khánh
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Giang
Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Đại Dương
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hải
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dữ
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hạnh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Học
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nhật
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Sang
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Trung Thiên
Gold TP Hồ Chí Minh Sơn Huỳnh Trí
Gold TP Hồ Chí Minh Sơn Minh Thái
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Hoài Phương
Bóng đá Nữ Đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Chương Thị Kiều
Gold TP Hồ Chí Minh Cù Thị Huỳnh Như
Gold TP Hồ Chí Minh Đặng Thị Kiều Trinh
Gold TP Hồ Chí Minh Đoàn Thị Ngọc Phượng
Gold TP Hồ Chí Minh Hồ Thị Anh Đào
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Như
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoài Lương
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Tươi
Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Thị Ánh Hương
Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Thị Hồng Nhung
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thùy
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Loan
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Yên
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Tâm
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thảo Mai
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Thị Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Quách Thu Em
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Hồng Lĩnh
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Hồng
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Thanh
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Thu Thảo
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Thùy Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Trương Thị Phụng
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Thị Thùy Trinh
Bóng ném Đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Đoàn Phước Lộc
Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Văn Tiến
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Nam Tiến
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Văn Bính
Gold TP Hồ Chí Minh Liêu Gia Kiện
Gold TP Hồ Chí Minh Lữ Trần Toàn Phong
Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Schang Sanh
Gold TP Hồ Chí Minh Lý Quang Vinh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Duy
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Khang
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hải Triều
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tá Trực
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Nguyễn Anh Tín
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Lê Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thanh Trường
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thiện Tâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Xuân Lộc
Gold TP Hồ Chí Minh Từ Thanh Quang
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Vương Trọng
Đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Châu Ngọc Thùy Dung
Gold TP Hồ Chí Minh Châu Tịnh Phân
Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Thị Tú Hảo
Gold TP Hồ Chí Minh Đoàn Thị Phương Mỹ
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Gia Mỹ
Gold TP Hồ Chí Minh Lư Ngọc Trinh
Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Thị Kim Ngân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Oanh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Thư
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Trà My
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Trà My
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Xương
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Mỹ Hằng
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Vân Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Phùng Thị Thùy Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Saly Ha
Gold TP Hồ Chí Minh Saly Phó
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Thu Hiền
Gold TP Hồ Chí Minh Vi Bửu Dinh
Bóng rổ Đồng đội nam (3x3) Gold TP Hồ Chí Minh Lai Xương Thành
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Công Tuấn Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hiếu Thành
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Ngọc Tú
Đồng đội nam (5x5) Gold TP Hồ Chí Minh Chong Paul
Gold TP Hồ Chí Minh Dư Minh An
Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyễn Tuấn Dũng
Gold TP Hồ Chí Minh Lai Xương Thành
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Công Tuấn Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hiếu Thành
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Ngọc Tú
Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Tuấn Trung
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Huỳnh Hải
Gold TP Hồ Chí Minh Tăng Minh Trí
Gold TP Hồ Chí Minh Triệu Hán Minh
Đồng đội nữ (3x3) Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Kim Nhạn
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Ngoan
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tiểu Duy
Gold TP Hồ Chí Minh Trát Thị Nguyệt Nga
Đồng đội nữ (5x5) Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Kim Nhạn
Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Thị Huyền Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Thị Kim Tuyến
Gold TP Hồ Chí Minh Đặng Thị Cầm Linh
Gold TP Hồ Chí Minh Đặng Thị Cầm Linh
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Ngoan
Gold TP Hồ Chí Minh Linh Huỳnh Bảo Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Bích
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Bích
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Cẩm Tiên
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Tha Bay
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Tha Bay
Gold TP Hồ Chí Minh Trát Thị Nguyệt Nga
Gold TP Hồ Chí Minh Văn Thu Thảo
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Thị Ngọc Hậu
Bowling Đơn Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Cao Thị Xuân Duyên
Đồng đội 3 Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Cao Thị Xuân Duyên
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Diễm Thùy
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Thị Cẩm Nhung
Boxing Nam 46kg Gold TP Hồ Chí Minh Sầm Minh Phát
Nam 49kg Gold TP Hồ Chí Minh Tất Hoàng Thanh
Nam 52kg Gold TP Hồ Chí Minh Trần Văn Thảo
Nam 64kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hải
Nam 69kg Gold TP Hồ Chí Minh Trần Đức Thọ
Nữ 45kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Nhi
Nữ 54kg Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Nhã Uyên
Nữ 64kg Gold TP Hồ Chí Minh Lừu Thị Duyên
Canoeing 1000C4M Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Khánh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trãi
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Quốc Huy
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Văn Tiến
200C2M Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trãi
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Văn Tiến
Nam K1 200m Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Tuấn
Nữ C4 - 200m Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Trọng Diệu Ngân
Gold TP Hồ Chí Minh Hà Lê Phương Uyên
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thanh Ngân
Gold TP Hồ Chí Minh Tống Thị Phước Ngọc
Nữ K4 200m Gold TP Hồ Chí Minh Dương Thị Hòa
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Lan Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Thái
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Thảo Cẩm
Cầu lông Đôi Nam Gold TP Hồ Chí Minh Bảo Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Dương Bảo Đức
Đơn Nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Đăng
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Cao Cường
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Cao Cường
Đồng đội Nam Gold TP Hồ Chí Minh Bảo Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Dương Bảo Đức
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Nguyễn Khang
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ảnh Gia Huy
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Đăng
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Nam
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiên Lộc
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Cao Cường
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Công Phước
Gold TP Hồ Chí Minh Trương Thanh Long
Cầu mây Đôi nam Gold TP Hồ Chí Minh Lê Phúc Phương
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Danh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nhân Anh
Đội Tuyển 3 Nam Gold TP Hồ Chí Minh Cao Xuân Thanh
Gold TP Hồ Chí Minh Chiêu Hải Đăng
Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Bảo Huy
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Phúc Phương
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Tiến Dũng
Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Phú Khải
Đồng đội 3 Nam Gold TP Hồ Chí Minh Cao Xuân Thanh
Gold TP Hồ Chí Minh Chiêu Hải Đăng
Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Bảo Huy
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Phúc Phương
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Tiến Dũng
Đồng đội 4 Nam Gold TP Hồ Chí Minh Cao Xuân Thanh
Gold TP Hồ Chí Minh Chiêu Hải Đăng
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Phúc Phương
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thắng
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nhân Anh
Đồng đội 4 nữ Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Thị Minh Tâm
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Ngọc
Gold TP Hồ Chí Minh Lương Thị Cẩm Lợi
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Nguyễn Quỳnh Thanh
Cờ vua Cờ chớp nhoáng - Cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Lê Quang Liêm
Cờ chớp nhoáng - Cá nhân nữ Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Thị Bảo Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Bích Ngọc
Gold TP Hồ Chí Minh Bạch Ngọc Thùy Dương
Cờ chớp nhoáng - Đôi nam nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Trân Châu
Gold TP Hồ Chí Minh Từ Hoàng Thông
Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Đào Thiên Hải
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Khôi
Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Kiều Thiên Kim
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh An
Cờ nhanh - Cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Lê Quang Liêm
Gold TP Hồ Chí Minh Đặng Hoàng Sơn
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Chương
Cờ nhanh - Cá nhân nữ Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Thị Bảo Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Bạch Ngọc Thùy Dương
Cờ nhanh - Đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Đào Thiên Hải
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Khôi
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Lê Quang Liêm
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh An
Cử tạ Cử đẩy hạng 105kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Quang
Cử đẩy hạng 58 kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Võ Thị Ngọc Thanh
Cử đẩy hạng 62 kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Thạch Kim Tuấn
Cử đẩy hạng 69 kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Quốc
Cử đẩy hạng 77 kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Ngọc
Cử đẩy hạng 85kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Tấn Tài
Cử đẩy hạng 90kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Phasiro
Cử đẩy hạng trên 105kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Trần Văn Hóa
Cử giật hạng 105kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Quang
Cử giật hạng 48 kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Khổng Mỹ Phượng
Cử giật hạng 62 kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Thạch Kim Tuấn
Cử giật hạng 69 kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Quốc
Cử giật hạng 85kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Tấn Tài
Cử giật hạng 90 kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Phasiro
Tổng cử hạng 105kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Quang
Tổng cử hạng 58kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Võ Thị Ngọc Thanh
Tổng cử hạng 62kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Thạch Kim Tuấn
Tổng cử hạng 69kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Quốc
Tổng cử hạng 77kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Ngọc
Tổng cử hạng 85kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Tấn Tài
Tổng cử hạng 90kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Phasiro
Đá cầu Đôi nam Gold TP Hồ Chí Minh Du Quế Lộc
Gold TP Hồ Chí Minh Lạc Chí Đức
Đội Tuyển Nam Gold TP Hồ Chí Minh Bá Trường Giang
Gold TP Hồ Chí Minh Cao Lê Minh Thắng
Gold TP Hồ Chí Minh Du Quế Lộc
Gold TP Hồ Chí Minh Hà Như Hùng
Gold TP Hồ Chí Minh Lạc Chí Đức
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Minh Hiếu Thuận
Đơn nam Gold TP Hồ Chí Minh Hà Như Hùng
Đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Bá Trường Giang
Gold TP Hồ Chí Minh Cao Lê Minh Thắng
Gold TP Hồ Chí Minh Du Quế Lộc
Gold TP Hồ Chí Minh Hà Như Hùng
Gold TP Hồ Chí Minh Lạc Chí Đức
Gold TP Hồ Chí Minh Tất Gia Cơ
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Huỳnh Đạt
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Huỳnh Đạt
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Minh Tuấn
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Minh Hiếu Thuận
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Lê Giang Nam
Đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Hà Ngọc Phụng
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Mỹ Mỹ
Gold TP Hồ Chí Minh Lâm Thị Bảo Kim
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Phạm Hoàng Oanh
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thục Phương
Gold TP Hồ Chí Minh Lư Ngô Mỹ Linh
Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Hoàng Thanh Ngân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Phương Liên
Gold TP Hồ Chí Minh Trịnh Thị Nga
Đấu kiếm Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Nhật
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Đến
Gold TP Hồ Chí Minh Trương Trần Nhật Minh
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Thùy Trinh
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Đến
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Nhật
Gold TP Hồ Chí Minh Phoòng Thành Cẩm
Gold TP Hồ Chí Minh Trương Trần Nhật Minh
Đồng đội - Kiếm Liễu Nam Gold TP Hồ Chí Minh Cao Minh Duyệt
Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Ngọc Hiếu
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Long
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Lý
Điền kinh 100m Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Tú Chinh
200m Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Tú Chinh
400m Rào nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cường
Đẩy tạ nam Gold TP Hồ Chí Minh Phan Thanh Bình
Ném đĩa nam Gold TP Hồ Chí Minh Phan Thanh Bình
Nhảy 3 bước nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hào
Nhảy 3 bước nữ Gold TP Hồ Chí Minh Trần Huệ Hoa
Nhảy cao nam Gold TP Hồ Chí Minh Cao Võ Ngọc Long
TS 4 x 100m Nam Gold TP Hồ Chí Minh Đinh Quang Thịnh
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Quyền Lợi
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Bằng
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Ẩn
TS 4 x 100m Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Hà Thị Thu
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Mộng Tuyền
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Tú Chinh
Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Kim Phụng
TS 4 x 400m Nam Gold TP Hồ Chí Minh Đinh Quang Thịnh
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hùng
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cường
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Ngọc Minh
TS 4 x 800m Nam Gold TP Hồ Chí Minh Đinh Trần Đông
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoài Phương
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hùng
Gold TP Hồ Chí Minh Lượng Văn Trọn
Golf Đồng Đội Nam Gold TP Hồ Chí Minh Đặng Quang Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Quốc Phương
Gold TP Hồ Chí Minh Tăng Nhơn Phú
Judo Đối kháng nam - 100kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Dương
Đối kháng nam - 50kg Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Quốc Quân
Đối kháng nam - 66kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Bá
Đối kháng nam - 73kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Hiệp
Đối kháng nam - 81kg Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Minh Quân
Đối kháng nam - 90kg Gold TP Hồ Chí Minh Lê Anh Tài
Đối kháng nam + 100kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Châu Hoàng Lân
Đối kháng nữ - 42kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Thảo Nguyên
Đối kháng nữ - 45kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Thảo
Đối kháng nữ - 48kg Gold TP Hồ Chí Minh Trần Huỳnh Liễu
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Minh Quân
Gold TP Hồ Chí Minh Cao Minh Thái
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Công Hoàng Hải
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Hùng Cường
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Bá
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Ngân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Thảo
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Huỳnh Liễu
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Huỳnh Như Anh
Karate Kata đồng đội Nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Vũ
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Minh Thạnh
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Trọng Tiến
Kata đồng đội Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thanh Nhi
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Vy
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Ngọc Đan Thanh
Kumite - Cá nhân nam 50kg Gold TP Hồ Chí Minh Mai Dương Hiền Lương
Kumite - Cá nhân nam 67kg Gold TP Hồ Chí Minh Vy Phương Nguyên
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Gold TP Hồ Chí Minh Võ Hào Trình
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hồ Đức Toàn
Gold TP Hồ Chí Minh Mai Dương Hiền Lương
Gold TP Hồ Chí Minh Thái Nhật Hào
Gold TP Hồ Chí Minh Trương Quốc Cường
Gold TP Hồ Chí Minh Vy Phương Nguyên
Khiêu vũ thể thao Latin 1 điệu - Jive Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Trần Hoài Thu
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Phong
Latin 1 điệu - Samba Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Trần Hoài Thu
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Phong
Standard 1 điệu - Slow Foxtrot Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hòa
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hải Yến
Standard 1 điệu - Viennese Waltz Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Quỳnh Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hiếu
Standard 1 điệu - Waltz Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Quỳnh Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hiếu
Standard Tổng hợp 5 điệu - W, T, VW, F, Q Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hòa
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hải Yến
Lặn 100m CVĐ nam Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Phúc Sang
100m CVĐ nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Nam Thuyên
100m khí tài nam Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Đình Toàn
100m VHCV nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Lộc
1500m VHCV nam Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Nguyễn Đức Tâm
200m CVĐ nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Nam Thuyên
200m VHCV nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Lộc
200m VHCV nữ Gold TP Hồ Chí Minh Tạ Hoàng Minh Anh
400m khí tài nam Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Đình Toàn
400m VHCV nam Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Nguyễn Đức Tâm
4x100m VHCV nam Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Đình Toàn
Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Nguyễn Đức Tâm
Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Phúc Sang
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Lộc
4x200m VHCV nam Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Đình Toàn
Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Nguyễn Đức Tâm
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Lộc
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Đạt
4x200m VHCV nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Phương Quyên
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngô Kim Hoa
Gold TP Hồ Chí Minh Tạ Hoàng Minh Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Trương Hồng Phúc
50m CVĐ nam Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Phúc Sang
50m nín thở nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Lộc
Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Đình Toàn
50m VHCV nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Lộc
Muay -51Kg Nam Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Tuấn
-51Kg Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Mơ
-54Kg Nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Trung
-54Kg Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Lụa
-57Kg Nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tăng Quyền
-57kg Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Ngọc
-60Kg Nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Duy Nhất
-67Kg Nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Tự Do
-71Kg Nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tùng
-71Kg Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Mỹ Giang
-75Kg Nam Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Quang Trường An
-81kg Nam Gold TP Hồ Chí Minh Trương Văn Mao
Nhảy cầu Đôi Nam Cầu Cứng Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Hào
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Trọng Thành
Đôi nam nữ cầu cứng Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Thảo Quyên
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Trọng Thành
Đôi nam nữ cầu mềm 3m Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Lê Thanh Thúy
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Trọng Thành
Đôi nữ 3m cầu mềm Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Lê Thanh Thúy
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh
Đôi Nữ Cầu Cứng Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Thảo Quyên
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh
Đơn Nam Cầu Cứng Gold TP Hồ Chí Minh Trần Phạm Hoàng Long
Đơn nữ 1m cầu mềm Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Lê Thanh Thúy
Đơn nữ 3m cầu mềm Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Lê Thanh Thúy
Đơn Nữ Cầu Cứng Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Thảo Quyên
Pencak Silat Đối kháng nam 45kg Gold TP Hồ Chí Minh Lin Đức Hoa
Đối kháng nam 60kg Gold TP Hồ Chí Minh Trần Hồ Đức Mẫn
Đối kháng nam 75kg Gold TP Hồ Chí Minh Hà Quốc Đạt
Đối kháng nam 85kg Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cẩm Tuyền
Đối kháng nam 95kg Gold TP Hồ Chí Minh Ong Gia Phong
Đối kháng nữ 50kg Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Cẩm Duyên
Quần vợt Đôi nam Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Minh Quân
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Khánh
Đôi nam nữ Gold TP Hồ Chí Minh Đào Minh Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Minh Quân
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Phương Đài Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Khánh
Đôi nữ Gold TP Hồ Chí Minh Đào Minh Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Phương Đài Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Như Quỳnh
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thụy Thanh Trúc
Đơn nữ Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thụy Thanh Trúc
Đồng Đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Minh Quân
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Phước Đẳng
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Khánh
Gold TP Hồ Chí Minh Tất Thái Nguyên
Đồng Đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Alize Kim Chi, Lim
Gold TP Hồ Chí Minh Đào Minh Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Phương Đài Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phan Yên Tích
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Như Quỳnh
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Tâm Hảo
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thụy Thanh Trúc
Rowing LM4- Cự ly 2000m Nam Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Thanh Trung
Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Văn Đạt
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thắng
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thành
LW2- Cự ly 2000m Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Huyên
Gold TP Hồ Chí Minh Phùng Thị Ái
M2- Cự ly 2000m Nam Gold TP Hồ Chí Minh Lê Mậu Trường
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Mạnh Linh
M4- Cự ly 2000m Nam Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Thanh Trung
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Mậu Trường
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thành
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Mạnh Linh
W4- Cự ly 2000m Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Dương Nhất Salem
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mai Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Huyên
Gold TP Hồ Chí Minh Phùng Thị Ái
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam -58kg Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Đăng Quang
Đối kháng - Cá nhân nam -63kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Duy
Đối kháng - Cá nhân nam -68kg Gold TP Hồ Chí Minh Lý Hồng Phúc
Đối kháng - Cá nhân nam -74kg Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Bá Tước
Đối kháng - Cá nhân nữ -46kg Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Trang Thy
Đối kháng - Đồng đội Nam Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Bá Tước
Gold TP Hồ Chí Minh Lý Hồng Phúc
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Trọng
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Duy
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Hồng Tiến
Quyền đôi Nam - Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Châu Tuyết Vân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiên Phụng
Quyền Đồng đội Nữ Gold TP Hồ Chí Minh Châu Tuyết Vân
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Tuyết Mai
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Trang
Thể dục Aerobic Aerobic Dance - Senior Gold TP Hồ Chí Minh