Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Xe đạp địa hình 3 vòng x 5km băng đồng tiếp sức nam Gold Hòa Bình Bùi Văn Nhất
Gold Hòa Bình Đinh Văn Linh
Gold Hòa Bình Nguyễn Văn Quang
Băng đồng Olympic cá nhân nam Gold Hòa Bình Đinh Văn Linh
Gold Hòa Bình Bùi Văn Nhất
Băng đồng Olympic đồng đội nam Gold Hòa Bình Bùi Văn Nhất
Gold Hòa Bình Đinh Văn Linh
Gold Hòa Bình Hà Công Ky
Gold Hòa Bình Nguyễn Văn Quang