Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Billiards & Snooker Đôi nam English Billiard Gold Đà Nẵng Nguyễn Thanh Bình
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thanh Long
Đôi nam Pool 9-ball Gold Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Phong
Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Việt
Đôi nam Snooker Gold Đà Nẵng Đàm Quang Hải
Gold Đà Nẵng Phan Văn Kiên
Đơn nam Carom 1 băng Gold Đà Nẵng Phạm Duy Thanh
Đơn nam Carom 3 băng Gold Đà Nẵng Nguyễn Duy Trung
Đơn nam English Billiard Gold Đà Nẵng Lê Viết Toàn
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thanh Bình
Đơn nam Pool 9-ball Gold Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Phong
Đơn nam Snooker Gold Đà Nẵng Đàm Quang Hải
Gold Đà Nẵng Phan Văn Kiên
Bơi Nam - Bướm 100 m Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Ngô Đình Chuyền
Nam - Bướm 200 m Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Nam - Bướm 50 m Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Nam - Tiếp sức - 400m - Hỗn hợp Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Ngô Đình Chuyền
Gold Đà Nẵng Trần Đình Tàu
Gold Đà Nẵng Trần Đình Thành
Nam - Tiếp sức 4 x 100 m tự do Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Ngô Đình Chuyền
Gold Đà Nẵng Ngô Văn Pháp
Gold Đà Nẵng Trần Đình Thành
Nam - Tiếp sức 4 x 200 m tự do Gold Đà Nẵng Hoàng Phan Nhật Linh
Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Ngô Đình Chuyền
Gold Đà Nẵng Trần Đình Thành
Nam - Tự do 100 m Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Ngô Đình Chuyền
Nam - Tự do 200 m Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Nam - Tự do 50 m Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Nam Nữ - Tự do phối hợp 400m Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Lê Thị Như Quỳnh
Gold Đà Nẵng Ngô Đình Chuyền
Gold Đà Nẵng Tôn Nữ Mỹ Ngọc
Bóng đá Nam Đội nam Gold Đà Nẵng A Mít
Gold Đà Nẵng Bùi Minh Hiếu
Gold Đà Nẵng Bùi Tiến Dụng
Gold Đà Nẵng Đặng Tuấn Hưng
Gold Đà Nẵng Đặng Tuấn Nghĩa
Gold Đà Nẵng Đỗ Hữu Minh Quang
Gold Đà Nẵng Đỗ Thanh Thịnh
Gold Đà Nẵng Hà Đức Chinh
Gold Đà Nẵng Lâm Lê Phước Tiến Dũng
Gold Đà Nẵng Lê Bá Đức
Gold Đà Nẵng Lê Văn Điệp
Gold Đà Nẵng Lê Văn Hưng
Gold Đà Nẵng Liễu Quang Vinh
Gold Đà Nẵng Mạc Đức Việt Anh
Gold Đà Nẵng Nguyễn Kim Quang
Gold Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Cường
Gold Đà Nẵng Nguyễn Minh Khải
Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Châu
Gold Đà Nẵng Phạm Nhật Chiến
Gold Đà Nẵng Phạm Trọng Hóa
Gold Đà Nẵng Phan Văn Biểu
Gold Đà Nẵng Phan Văn Chương
Gold Đà Nẵng Phùng Lê Cao Sơn
Gold Đà Nẵng Quách Công Đình
Gold Đà Nẵng Văn Sỹ Huy
Bóng ném Đồng đội nam Gold Đà Nẵng Đặng Văn Ý
Gold Đà Nẵng Đinh Văn Phúc
Gold Đà Nẵng Đoàn Đức Huy
Gold Đà Nẵng Hồ Ngọc Tú Tài
Gold Đà Nẵng Huỳnh Quân
Gold Đà Nẵng Lê Gia Bảo
Gold Đà Nẵng Lê Phan Quốc Hoài
Gold Đà Nẵng Lê Sinh Phúc Thọ
Gold Đà Nẵng Mai Trương Huy Hoàng
Gold Đà Nẵng Nguyễn Phước Khánh
Gold Đà Nẵng Nguyễn Quốc Long
Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Công
Gold Đà Nẵng Phan Văn Phước
Gold Đà Nẵng Trần Lê Như Nghĩa
Bowling Đôi nam Gold Đà Nẵng Đào Mạnh Trưởng
Gold Đà Nẵng Huỳnh Bá Phước
Đơn Nam Gold Đà Nẵng Đào Mạnh Trưởng
Đồng đội 3 Nam Gold Đà Nẵng Đào Mạnh Trưởng
Gold Đà Nẵng Đào Mạnh Trưởng
Gold Đà Nẵng Huỳnh Bá Phước
Đồng đội 5 Nam Gold Đà Nẵng Bùi Anh Tùng
Gold Đà Nẵng Đào Mạnh Trưởng
Gold Đà Nẵng Đoàn Hòa Gia
Gold Đà Nẵng Huỳnh Bá Phước
Gold Đà Nẵng Nguyễn Hà Phương
Gold Đà Nẵng Trần Nhật Duy
Toàn năng Nam Gold Đà Nẵng Đào Mạnh Trưởng
Boxing Nam 56kg Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Giới
Nam 60kg Gold Đà Nẵng Trần Quang Nhân
Nam 81kg Gold Đà Nẵng Ngô Sỹ Cát
Canoeing 1000C4M Gold Đà Nẵng Hiên Năm
Gold Đà Nẵng Phạm Thanh Liêm
Gold Đà Nẵng Trần Thanh Cường
Gold Đà Nẵng Ykhoer Niê
200K4M Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Tiến
Gold Đà Nẵng Tăng Văn Nhật
Gold Đà Nẵng Tăng Văn Pháp
Gold Đà Nẵng Võ Duy Thành
500C4M Gold Đà Nẵng Hiên Năm
Gold Đà Nẵng Phạm Thanh Liêm
Gold Đà Nẵng Trần Thanh Cường
Gold Đà Nẵng Ykhoer Niê
500K4M Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Tiến
Gold Đà Nẵng Tăng Văn Nhật
Gold Đà Nẵng Tăng Văn Pháp
Gold Đà Nẵng Võ Duy Thành
Nam K2 200m Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Tiến
Gold Đà Nẵng Võ Duy Thành
Cầu lông Đôi Nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Phương Hà
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thuỳ Linh
Đơn Nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thuỳ Linh
Đồng đội nữ Gold Đà Nẵng Đồng Thị Thanh Hiền
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Phương Hà
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thuỳ Linh
Gold Đà Nẵng Trần Trương Bảo Vy
Cờ vua Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nam Gold Đà Nẵng Hoàng Cảnh Huấn
Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Thành
Cờ nhanh - Đôi nam nữ Gold Đà Nẵng Đinh Đức Trọng
Gold Đà Nẵng Lê Hồng Minh Ngọc
Cử tạ Cử đẩy hạng 56 kg nam Gold Đà Nẵng Trần Lê Quốc Toàn
Cử giật hạng 56 kg nam Gold Đà Nẵng Trần Lê Quốc Toàn
Cử giật hạng 77 kg nam Gold Đà Nẵng Lê Quang Trung
Tổng cử hạng 56kg nam Gold Đà Nẵng Trần Lê Quốc Toàn
Tổng cử hạng 77kg nam Gold Đà Nẵng Lê Quang Trung
Đá cầu Đôi nam nữ phối hợp Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Liên
Gold Đà Nẵng Phạm Hữu Nghĩa
Đôi nữ Gold Đà Nẵng Hoàng Thị Minh Thuận
Gold Đà Nẵng Lương Thị Lan Phương
Đội Tuyển Nữ Gold Đà Nẵng Đinh Thị Linh Thảo
Gold Đà Nẵng Đỗ Thi Tố Uyên
Gold Đà Nẵng Hoàng Thị Minh Thuận
Gold Đà Nẵng Lương Thị Lan Phương
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Liên
Điền kinh 100m Rào nữ Gold Đà Nẵng Hoàng Lục Kiều My
Đi bộ 20km nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Thành Ngưng
Gold Đà Nẵng Võ Xuân Vĩnh
Đi bộ 20km nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phúc
Ném búa nam Gold Đà Nẵng Đỗ Tấn Trưởng
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thanh Tùng
Ném búa nữ Gold Đà Nẵng Lê Thị Nguyễn Thùy
Ném đĩa nam Gold Đà Nẵng Trần Quang Huy
Nhảy sào nam Gold Đà Nẵng Trần Bá Linh
Nhảy sào nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Phạm Hoài Yên
Nhảy xa nữ Gold Đà Nẵng Trần Thị Loan
Judo Đối kháng nam - 81kg Gold Đà Nẵng Lê Duy Thành
Đối kháng nữ + 78kg Gold Đà Nẵng Trần Thị Khánh Linh
Lặn 100m khí tài nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Duy Anh
100m khí tài nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Lan Vy
1500m VHCV nam Gold Đà Nẵng Lê Phúc Thịnh
200m VHCV nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Duy Anh
400m khí tài nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Hằng
4x100m VHCV nữ Gold Đà Nẵng Hoàng Thị Tâm
Gold Đà Nẵng Nguyễn Hoài Thương
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Hằng
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Lan Vy
4x200m VHCV nữ Gold Đà Nẵng Hoàng Thị Tâm
Gold Đà Nẵng Nguyễn Hoài Thương
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Hằng
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Lan Vy
Muay -57Kg Nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Minh Hoàng
-67Kg Nam Gold Đà Nẵng Lê Văn Long
-86Kg Nam Gold Đà Nẵng Ngô Hồng Giang
Pencak Silat Đối kháng nam trên 95kg Gold Đà Nẵng Lê Văn Toàn
Đối kháng nam 55kg Gold Đà Nẵng Lê Hoài Sơn
Đối kháng nam 60kg Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Hoàng
Đối kháng nam 95kg Gold Đà Nẵng Lưu Vũ Tú
Quần vợt Đôi nữ Gold Đà Nẵng Fordor Csilla
Gold Đà Nẵng Phan Thị Thanh Bình
Đơn nữ Gold Đà Nẵng Fordor Csilla
Gold Đà Nẵng Phan Thị Thanh Bình
Đồng Đội nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Lê Minh Hậu
Gold Đà Nẵng Phạm Hoàng Hiếu
Gold Đà Nẵng Văn Hữu Nguyên Vũ
Gold Đà Nẵng Võ Văn Toàn
Đồng Đội nữ Gold Đà Nẵng Fordor Csilla
Gold Đà Nẵng Phan Thị Thanh Bình
Rowing LM2- Cự ly 2000m Nam Gold Đà Nẵng Phạm Chung
Gold Đà Nẵng Võ Như Sang
LM4- Cự ly 2000m Nam Gold Đà Nẵng Bùi Quang Huy
Gold Đà Nẵng Đàm Đình Chiều
Gold Đà Nẵng Phạm Chung
Gold Đà Nẵng Võ Như Sang
LW2- Cự ly 2000m Nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Huyền
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hà
M2X Cự ly 2000m Nam Gold Đà Nẵng Huỳnh Thanh Nghĩa
Gold Đà Nẵng Lưu Tổng Tám
M4- Cự ly 2000m Nam Gold Đà Nẵng Bùi Quang Huy
Gold Đà Nẵng Đàm Đình Chiều
Gold Đà Nẵng Phạm Chung
Gold Đà Nẵng Võ Như Sang
M4X Cự ly 2000m Nam Gold Đà Nẵng Đặng Minh Huy
Gold Đà Nẵng Huỳnh Thanh Nghĩa
Gold Đà Nẵng Kring Thin
Gold Đà Nẵng Lưu Tổng Tám
W1X Cự ly 2000m nữ Gold Đà Nẵng Phạm Thị Huệ
W2- Cự ly 2000m Nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Huyền
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hà
W2x Cự ly 2000m Nữ Gold Đà Nẵng Phạm Thị Huệ
Gold Đà Nẵng Trần Thị Kiệt
W4X Cự ly 2000m Nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Huyền
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hà
Gold Đà Nẵng Phạm Thị Huệ
Gold Đà Nẵng Trần Thị Kiệt
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam -54kg Gold Đà Nẵng Võ Quốc Hưng
Đối kháng - Cá nhân nữ -46kg Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Mỹ Hiếu
Đối kháng - Cá nhân nữ -53kg Gold Đà Nẵng Trương Thị Nhớ
Đối kháng - Cá nhân nữ -67kg Gold Đà Nẵng Trần Thanh Tâm
Đối kháng - Đồng đội Nữ Gold Đà Nẵng Hoàng Khánh Huyền
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Mỹ Hiếu
Gold Đà Nẵng Trần Thanh Tâm
Gold Đà Nẵng Trần Thị Ánh Tuyết
Gold Đà Nẵng Trương Thị Nhớ
Thể hình và Fitness Đơn Nam - Đến 60kg Gold Đà Nẵng Phạm Văn Phước
Gold Đà Nẵng Hồ Công Hoài Long
Đơn Nam - Đến 65kg Gold Đà Nẵng Trương Quốc Long
Đơn Nam - Đến 80kg Gold Đà Nẵng Võ Anh Kiệt
Võ thuật cổ truyền Nam từ 55kg đến 60kg Gold Đà Nẵng Trần Quang Vũ
Nữ từ 70kg đến 75kg Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Tân An