Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bóng rổ Đồng đội nam (3x3) Gold Cần Thơ Huỳnh Tấn Đạt
Gold Cần Thơ Lý Hoàng Sơn
Gold Cần Thơ Nguyễn Tuấn Vinh
Gold Cần Thơ Nguyễn Vũ Bình Nguyên
Đồng đội nữ (3x3) Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Hân
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Hân
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Thủy Tiên
Gold Cần Thơ Trần Thị Yến Vân
Đồng đội nữ (5x5) Gold Cần Thơ Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Gold Cần Thơ Nguyễn Ngọc Phượng
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Hân
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Lan Anh
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Hân
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Thủy Tiên
Gold Cần Thơ Phan Thị Minh Thư
Gold Cần Thơ Trần Như Anh
Gold Cần Thơ Trần Thị Yến Vân
Bowling Đôi nữ Gold Cần Thơ Huỳnh Phạm Thanh Phương
Gold Cần Thơ Trinh Tuyết Mai
Đơn Nữ Gold Cần Thơ Hà Diệu Hương
Đồng đội 3 Nam Gold Cần Thơ Lê Quốc Cường
Gold Cần Thơ Lý Thanh Sơn
Gold Cần Thơ Từ Lân Huy
Đồng đội 3 Nữ Gold Cần Thơ Hà Diệu Hương
Gold Cần Thơ Nguyễn Thúy Uyên
Gold Cần Thơ Trinh Tuyết Mai
Đồng đội 5 Nữ Gold Cần Thơ Hà Diệu Hương
Gold Cần Thơ Huỳnh Phạm Thanh Phương
Gold Cần Thơ Nguyễn Thúy Uyên
Gold Cần Thơ Phan Thị Hạnh Quyên
Gold Cần Thơ Tăng Mỹ Phụng
Gold Cần Thơ Trinh Tuyết Mai
Master Nữ Gold Cần Thơ Hà Diệu Hương
Gold Cần Thơ Nguyễn Thúy Uyên
Toàn năng Nam Gold Cần Thơ Từ Lân Huy
Toàn năng Nữ Gold Cần Thơ Hà Diệu Hương
Boxing Nữ 69kg Gold Cần Thơ Đinh Thị Phương Thanh
Canoeing 1000C2M Gold Cần Thơ Bùi Thanh Phẩm
Gold Cần Thơ Lê Hoàng Quốc
500C2M Gold Cần Thơ Bùi Thanh Phẩm
Gold Cần Thơ Lê Hoàng Quốc
Cầu mây Đội Tuyển 3 Nữ Gold Cần Thơ Đặng Thị Mỹ Linh
Gold Cần Thơ Hồ Thị Thúy
Gold Cần Thơ Lâm Thụy Bảo Thúy
Gold Cần Thơ Trần Thị Kim Tuyền
Đội tuyển 4 nữ Gold Cần Thơ Đặng Thị Mỹ Linh
Gold Cần Thơ Hồ Thị Thúy
Gold Cần Thơ Lâm Thụy Bảo Thúy
Gold Cần Thơ Trần Thị Kim Tuyền
Cờ vua Cờ chớp nhoáng - Đôi nam nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Gold Cần Thơ Phạm Lê Thảo Nguyên
Cờ nhanh - Đôi nam nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Gold Cần Thơ Phạm Lê Thảo Nguyên
Judo Đối kháng nam - 100kg Gold Cần Thơ Đinh Hữu Lộc
Đối kháng nam - 81kg Gold Cần Thơ Huỳnh Trọng Nhân
Đối kháng nữ - 70kg Gold Cần Thơ Quách Tuyết Hương
Đối kháng nữ - 78kg Gold Cần Thơ Trần Thảo Nhi
Karate Kumite - Cá nhân nam 60kg Gold Cần Thơ Đỗ Trường Thi
Kumite - Cá nhân nam 67kg Gold Cần Thơ Phạm Hoàng Nhi
Kumite - Cá nhân nam 80kg Gold Cần Thơ Đỗ Thanh Nhân
Kumite - Cá nhân nam 84kg Gold Cần Thơ Phạm Thanh Đạt
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Thu Ngân
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Gold Cần Thơ Bùi Thị Ngọc Hân
Gold Cần Thơ Kim Thị Thanh Xuân
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Gold Cần Thơ Thạch Diệu Huyền
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nữ -67kg Gold Cần Thơ Trương Thị Thu Cúc
Quyền Cá nhân Nam Gold Cần Thơ Trần Tiến Khoa
Quyền Đồng đội Nam Gold Cần Thơ Tô Ngọc Quí
Gold Cần Thơ Trần Tiến Khoa
Gold Cần Thơ Võ Minh Huyền
Thể hình và Fitness Đơn Nam - Đến 65kg Gold Cần Thơ Nguyễn Anh Thông
Đơn Nam - Đến 90kg Gold Cần Thơ Ngô Quang Trung
Vovinam Đòn chân tấn công nam Gold Cần Thơ Bùi Lê Nhật Minh
Gold Cần Thơ Nguyễn Văn Tiến
Gold Cần Thơ Trần Công Tạo
Gold Cần Thơ Trần Tấn Lập
Song luyện 3 nữ Gold Cần Thơ Lâm Thị Thùy Mỵ
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Cẩm thùy
Song luyện vật 2 Gold Cần Thơ Bùi Hùng Cường
Gold Cần Thơ Lâm Trí Linh
Xe đạp Đường trường 500m tốc độ nữ Gold Cần Thơ Trần Thị Thùy Trang