Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bóng rổ Đồng đội nam (5x5) Gold Bình Thuận Bùi Xuân Long
Gold Bình Thuận Hàng Xuân Quang
Gold Bình Thuận Hồ Quốc Trưởng
Gold Bình Thuận Hồng Gia Lân
Gold Bình Thuận Nguyễn Lâm Anh Duy
Gold Bình Thuận Nguyễn Quang Dũng
Gold Bình Thuận Nguyễn Sanh Tấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Thành Nhân
Gold Bình Thuận Phạm Duy Linh
Gold Bình Thuận Trần Lâm Vũ
Gold Bình Thuận Võ Anh Tuấn
Gold Bình Thuận Võ Huy Hoàn
Canoeing 1000K2M Gold Bình Thuận Nguyễn Tường
Gold Bình Thuận Phan Văn Phin
200K4M Gold Bình Thuận Lê Quốc Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Tường
Gold Bình Thuận Phan Văn Phin
Gold Bình Thuận Trần Thanh Tình
500C2M Gold Bình Thuận Phan Ngọc Sang
Gold Bình Thuận Trần Minh Hiếu
500C4M Gold Bình Thuận Châu Văn Cường
Gold Bình Thuận Huỳnh Tấn Bân
Gold Bình Thuận Nguyễn Thế Triều
Gold Bình Thuận Trần Minh Hiếu
500K2M Gold Bình Thuận Nguyễn Tường
Gold Bình Thuận Phan Văn Phin
Judo Đối kháng nam - 60kg Gold Bình Thuận Phan Trúc Phi
Đối kháng nam - 73kg Gold Bình Thuận Nguyễn Tấn Công
Đối kháng nữ - 45kg Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Minh Tú
Karate Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Gold Bình Thuận Nguyễn Quốc Kim
Gold Bình Thuận Nguyễn Thanh Hải
Gold Bình Thuận Phạm Văn Tiến
Gold Bình Thuận Trần Đình Lưu
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam +87kg Gold Bình Thuận Nguyễn Trường Chinh
Quyền cá nhân Nữ Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Lệ Kim
Quyền Đồng đội Nam Gold Bình Thuận Lê Công Anh Tấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Bá Nghĩa
Gold Bình Thuận Trương Văn Thưởng
Quyền Đồng đội Nữ Gold Bình Thuận Lê Dương Lệ Giang
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Kim Hà
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Lệ Kim
Vovinam 60kg nữ Gold Bình Thuận Cao Thị Hồng Oanh