Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Boxing Nam 91kg Gold Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Cường
Nam 60kg Gold Bắc Ninh Phạm Đức Đoàn
Nữ 57kg Gold Bắc Ninh Vương Thị Vỹ
Đấu kiếm Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Gold Bắc Ninh Hồ Thị Hải
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Minh Quang
Gold Bắc Ninh Nguyễn Quốc Oai
Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Hải
Gold Bắc Ninh Phạm Quốc Tài
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nam Gold Bắc Ninh Lê Văn Thao
Gold Bắc Ninh Ngô Xuân Thành
Gold Bắc Ninh Phạm Văn Đông
Gold Bắc Ninh Trần Huy Hoàng
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nữ Gold Bắc Ninh Hạ Thị Sen
Gold Bắc Ninh Hồ Thị Hải
Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Luyến
Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Quyên
Đồng đội - Kiếm Chém Nam Gold Bắc Ninh Bùi Văn Tài
Gold Bắc Ninh Ngô Xuân Thành
Gold Bắc Ninh Phạm Nhật Anh
Gold Bắc Ninh Trần Ngọc Tuấn
Đồng đội - Kiếm Chém Nữ Gold Bắc Ninh Đào Thị Thùy Dung
Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Bẩy
Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Huệ
Gold Bắc Ninh Phạm Thị Thu Hoài
Đồng đội - Kiếm Liễu Nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Minh Quang
Gold Bắc Ninh Nguyễn Quốc Oai
Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Hải
Gold Bắc Ninh Phạm Quốc Tài
Golf Đơn Nam Gold Bắc Ninh Doãn Văn Định
Judo Đối kháng nam - 90kg Gold Bắc Ninh Tô Hải Long
Đối kháng nữ - 63kg Gold Bắc Ninh Đồng Thị Thu Hiền
Karate Kumite - Cá nhân nam 55kg Gold Bắc Ninh Ngô Văn Hưng
Kumite - Cá nhân nam 67kg Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Nhật
Kumite - Cá nhân nam 75kg Gold Bắc Ninh Nguyễn Tiến Tùng
Kumite - Cá nhân nam 84kg Gold Bắc Ninh Hoàng Văn Tám
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Gold Bắc Ninh Hoàng Văn Tám
Gold Bắc Ninh Nguyễn Tiến Tùng
Gold Bắc Ninh Nguyễn Tuấn Anh
Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Hiệp
Gold Bắc Ninh Phan Văn Hùng
Gold Bắc Ninh Vi Văn Hoan
Vật 59kg - Vật cổ điển Gold Bắc Ninh Nguyễn văn Thắng
60kg - Vật tự do Nữ Gold Bắc Ninh Trần Thị Ánh
63kg - Vật tự do nữ Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Nga
65kg - Vật tự do Nam Gold Bắc Ninh Ngô Xuân Nam
66kg - Vật cổ điển Gold Bắc Ninh Phạm Sỹ Thu
80kg - Vật cổ điển Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Huy
97kg - Vật tự do Nam Gold Bắc Ninh Vũ Văn Xưởng
98kg - Vật cổ điển Gold Bắc Ninh Trịnh Văn Dức
Wushu SanShou Nam - 85kg Gold Bắc Ninh Trần Hoài Nam