Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Boxing Nữ 64kg Gold Bắc Giang Nguyễn Ngọc Tuyền
Cầu lông Đôi Nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Sen
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Sen
Gold Bắc Giang Vũ Thị Trang
Gold Bắc Giang Vũ Thị Trang
Đơn Nữ Gold Bắc Giang Trần Thị Phương Thuý
Gold Bắc Giang Vũ Thị Trang
Đồng đội nữ Gold Bắc Giang Hà Thị Hảo
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Ngọc Lan
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Sen
Gold Bắc Giang Thân Vân Anh
Gold Bắc Giang Trần Thị Phương Thuý
Gold Bắc Giang Vũ Thị Trang
Gold Bắc Giang Vũ Thị Yến
Cầu mây Đồng đội 4 nữ Gold Bắc Giang Giáp Thị Phương Nhung
Gold Bắc Giang Giáp Thị Tiến
Gold Bắc Giang Nguyễn Thái Linh
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Hải Yến
Gold Bắc Giang Nguyễn Thu Hoài
Cờ vua Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Mai Hưng
Gold Bắc Giang Vó Thị Kim Phụng
Cờ nhanh - Cá nhân nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Phương Thảo
Cờ nhanh - Đồng đội nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Mai Hưng
Gold Bắc Giang Vó Thị Kim Phụng
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Gold Bắc Giang Đoàn Thị Vân Anh
Gold Bắc Giang Vó Thị Kim Phụng
Đá cầu Đôi nam Gold Bắc Giang Nguyễn Anh Tuấn
Gold Bắc Giang Phùng Mạnh Tú
Đội Tuyển Nam Gold Bắc Giang Bùi Đại Báo
Gold Bắc Giang Diêm Đăng Huy
Gold Bắc Giang Đinh Văn Đức
Gold Bắc Giang Nguyễn Anh Tuấn
Gold Bắc Giang Nguyễn Bảo Trung
Gold Bắc Giang Phùng Mạnh Tú
Đội Tuyển Nữ Gold Bắc Giang Lê Thị Tâm
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Đào
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Lan
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Hương
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Uyên
Điền kinh 1.500m Nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh
3.000m CNV nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh
5.000m Nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh
Vật 54kg - Vật tự do Nam Gold Bắc Giang Ngô Văn Quốc
60kg - Vật tự do Nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Hương
70kg - Vật tự do Nam Gold Bắc Giang Trần Minh Đức
Wushu Sanshou - Nữ 56kg Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Thủy