Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Billiards & Snooker Đơn nam Carom 1 băng Gold Bình Định Huỳnh Xuân Châu
Bóng ném Đồng đội nữ Gold Bình Định Đỗ Thị Kim Yến
Gold Bình Định Đoàn Thị Hạnh
Gold Bình Định Huỳnh Thị Thanh Thưởng
Gold Bình Định Lê Thị Ni
Gold Bình Định Mai Thị Thúy
Gold Bình Định Nguyễn Thị Huyền Trân
Gold Bình Định Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
Gold Bình Định Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Gold Bình Định Nguyễn Thị Trâm
Gold Bình Định Phạm Nhật Vy
Gold Bình Định Trần Khánh Linh
Gold Bình Định Trần Thị Kim Thư
Gold Bình Định Võ Bé Tư
Gold Bình Định Võ Nguyễn Ánh Nhân
Cờ vua Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nữ Gold Bình Định Bùi Kim Lê
Gold Bình Định Nguyễn Thị Thúy Triên
Điền kinh 10.000m Nữ Gold Bình Định Phạm Thị Hồng Lệ
5.000m Nữ Gold Bình Định Phạm Thị Hồng Lệ
Marathon Nữ Gold Bình Định Phạm Thị Hồng Lệ
Golf Đơn Nam Gold Bình Định Nguyễn Đình Châu
Đồng Đội Nam Gold Bình Định Lê Hữu Giang
Gold Bình Định Nguyễn Đình Châu
Gold Bình Định Phạm Quốc Bình
Võ thuật cổ truyền Lão mai quyền + Bình khí dài/ngắn Gold Bình Định Nguyễn Quốc Sỹ
Nam từ 50kg đến 55kg Gold Bình Định Đặng Đình Văn
Nam từ 55kg đến 60kg Gold Bình Định Mai Trọng Phú
Nam từ 65kg đến 70kg Gold Bình Định Nguyễn Thế Quyền
Nữ từ 44kg đến 48kg Gold Bình Định Từ Thị Bé Hiền
Nữ từ 48kg đến 52kg Gold Bình Định Nguyễn Thị Hằng Nga
Nữ từ 56kg đến 60kg Gold Bình Định Đoàn Đăng Nguyên
Nữ từ 65kg đến 70kg Gold Bình Định Trần Võ Song Thương
Phong hoa đao + bài tự chọn bình khí dài/quyền tay không Gold Bình Định Võ Hoàng Nam
Thanh long độc kiếm + 01 bài tự chọn binh khí dài hoặc quyền tay không Gold Bình Định Phạm Đình Khiêm
Wushu Sanshou - Nam 48kg Gold Bình Định Bùi Trần Quốc Dũng