Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn súng 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ Gold Công An Nhân Dân Đặng lê Ngọc Mai
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Minh Châu
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thu Vân
25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ Gold Công An Nhân Dân Đặng lê Ngọc Mai
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thu Trang
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thu Vân
25m súng ngắn thể thao Nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thu Vân
25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam Gold Công An Nhân Dân Hoàng Minh Phụng
Gold Công An Nhân Dân Lê Doãn Cường
Gold Công An Nhân Dân Phan Quốc Anh
Đĩa bay Double Trap đồng đội nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thu Trang
Gold Công An Nhân Dân Phạm Thị Ngọc Thuý
Gold Công An Nhân Dân Phạm Thị Thu Trang
Đĩa bay Skeet đồng đội nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thu Trang
Gold Công An Nhân Dân Phạm Thị Ngọc Thuý
Gold Công An Nhân Dân Phạm Thị Thu Trang
Đĩa bay Trap đồng đội nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thu Trang
Gold Công An Nhân Dân Phạm Thị Ngọc Thuý
Gold Công An Nhân Dân Phạm Thị Thu Trang
Bóng bàn Đôi Nam Nữ Gold Công An Nhân Dân Phạm Thanh Sơn
Gold Công An Nhân Dân Phạm Thị Thiên Kim
Đôi Nữ Gold Công An Nhân Dân Phạm Thị Thiên Kim
Gold Công An Nhân Dân Phan Hoàng Tường Giang
Đồng đội Nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Hồng Chi
Gold Công An Nhân Dân Phạm Thị Thiên Kim
Gold Công An Nhân Dân Phan Hoàng Tường Giang
Boxing Nam 91kg Gold Công An Nhân Dân Lương Văn Toản
Nam 56kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Đương
Nam 60kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Hải
Nam 64kg Gold Công An Nhân Dân Vũ Thành Đạt
Nam 69kg Gold Công An Nhân Dân Mầu văn Dũng
Nam 81kg Gold Công An Nhân Dân Lương Văn Toán
Nữ 60kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Ngọc
Cầu lông Đồng đội Nam Gold Công An Nhân Dân Hà Quang Trung
Gold Công An Nhân Dân Lê Duy Nam
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Hải Long
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Hưng Phú
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Trung Kiên
Gold Công An Nhân Dân Phan Văn Thịnh
Gold Công An Nhân Dân Trần Quốc Việt
Gold Công An Nhân Dân Vũ Hoàng Việt
Cầu mây Đôi nữ Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thị Thu Thảo
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Phượng
Đội Tuyển 3 Nữ Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thị Như Quỳnh
Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thị Thu Thảo
Gold Công An Nhân Dân Lê Phương Thúy
Gold Công An Nhân Dân Lê Thị Ngọc
Gold Công An Nhân Dân Lê Thị Thùy
Gold Công An Nhân Dân Lê Thị Vân
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Hoài
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thi Ngọc Anh
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Phượng
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Trà My
Gold Công An Nhân Dân Trần Lê Vân Anh
Gold Công An Nhân Dân Vũ Thị Vân Anh
Đồng đội 3 Nữ Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thị Như Quỳnh
Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thị Thu Thảo
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thi Ngọc Anh
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Trà My
Gold Công An Nhân Dân Trần Lê Vân Anh
Gold Công An Nhân Dân Vũ Thị Thu Huyền
Gold Công An Nhân Dân Vũ Thị Vân Anh
Cử tạ Cử đẩy hạng 62 kg nam Gold Công An Nhân Dân Trịnh Văn Vinh
Cử giật hạng 58 kg nữ Gold Công An Nhân Dân Đinh Thị Thu Uyên
Cử giật hạng 77 kg nam Gold Công An Nhân Dân Đào Văn Nhân
Tổng cử hạng 62kg nam Gold Công An Nhân Dân Trịnh Văn Vinh
Tổng cử hạng 94kg nam Gold Công An Nhân Dân Võ Tấn Sang
Đấu kiếm Cá nhân - Kiếm Chém Nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Quyết
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Hoài Thu
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Thu Phương
Đồng đội - Kiếm Chém Nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Cảnh Toàn
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Quyết
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Quỳnh
Đồng đội - Kiếm Liễu Nữ Gold Công An Nhân Dân Lưu Thị Thanh Nhàn
Gold Công An Nhân Dân Nghiêm Thị Mai
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Hoài Thu
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Thu Phương
Điền kinh 100m Nam Gold Công An Nhân Dân Ngần Ngọc Nghĩa
200m Nam Gold Công An Nhân Dân Ngần Ngọc Nghĩa
TS 4 x 100m Nam Gold Công An Nhân Dân Hồ Xuân Tâm
Gold Công An Nhân Dân Hoàng Mạnh Cường
Gold Công An Nhân Dân Lãnh Văn Cương
Gold Công An Nhân Dân Ngần Ngọc Nghĩa
Judo Đối kháng nam - 66kg Gold Công An Nhân Dân Phan Vũ Nam
Đối kháng nữ - 57kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Bích Ngọc
Đối kháng nữ + 78kg Gold Công An Nhân Dân Hà Thị Nga
Karate Kata cá nhân Nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Ngọc Trâm
Kata cá nhân Nam Gold Công An Nhân Dân Sái Công Nguyên
Kumite - Cá nhân nam 60kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Hải
Kumite - Cá nhân nam 67kg Gold Công An Nhân Dân Đặng Hồng Sơn
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Gold Công An Nhân Dân Lê Thị Thu Thảo
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Gold Công An Nhân Dân Đặng Hồng Sơn
Gold Công An Nhân Dân Nghiêm Hồng Chiêu
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Huy Thành
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thanh Tùng
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Hải
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Tuấn
Gold Công An Nhân Dân Trần Trung Tình
Muay -57kg Nữ Gold Công An Nhân Dân Bùi Thị Hải Yến
-60Kg Nam Gold Công An Nhân Dân Đào Đại Hải
-67Kg Nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Yên
-75Kg Nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Mạnh Hưng
-75kg nữ Gold Công An Nhân Dân Ngô Thị Hoa
-86Kg Nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Hoàng Long
Pencak Silat Đối kháng nam 50kg Gold Công An Nhân Dân Phùng Minh Hoàn
Đối kháng nam 75kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Trường Sơn
Đối kháng nam 80kg Gold Công An Nhân Dân Phạm Văn Tý
Đối kháng nam 90kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Trí
Senni - Ganda - Đôi nam Gold Công An Nhân Dân Đỗ Khắc Đệ
Gold Công An Nhân Dân Đỗ Khắc Huynh
Quần vợt Đơn nam Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thành Trung
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam +87kg Gold Công An Nhân Dân Lê Văn Long
Đối kháng - Cá nhân nam -63kg Gold Công An Nhân Dân Mai Hải Linh
Đối kháng - Cá nhân nam -87kg Gold Công An Nhân Dân Phan Văn Quân
Đối kháng - Cá nhân nữ -53kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Kim Ngân
Đối kháng - Đồng đội Nam Gold Công An Nhân Dân Lê Văn Long
Gold Công An Nhân Dân Lưu Ngọc Thủy
Gold Công An Nhân Dân Mai Hải Linh
Gold Công An Nhân Dân Phạm Văn Huy
Gold Công An Nhân Dân Phan Văn Quân
Quyền Đồng đội Nữ Gold Công An Nhân Dân Bùi Mỹ Huyền
Gold Công An Nhân Dân Đỗ Diệu Hồng
Gold Công An Nhân Dân Hà Bích Phượng
Thể hình và Fitness Đơn Nam - Đến 55kg Gold Công An Nhân Dân Phạm Trường Thọ
Vật 130kg - Vật cổ điển Gold Công An Nhân Dân Vũ Văn Hảo
51kg - Vật tự do nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Hoa
69kg - Vật tự do Nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Quỳnh Trang
71kg - Vật cổ điển Gold Công An Nhân Dân Lê Văn Hải
85kg - Vật cổ điển Gold Công An Nhân Dân Lê Trần Nam
Võ thuật cổ truyền Lão mai quyền + Bình khí dài/ngắn Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Xuân Hiển
Nam từ 55kg đến 60kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Hợp Hải
Nam từ 70kg đến 75kg Gold Công An Nhân Dân Trần Công Thành
Nam từ 80kg đến 85kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Minh Hiếu
Nữ từ 70kg đến 75kg Gold Công An Nhân Dân Vũ Thị Dương
Vovinam 63kg nữ Gold Công An Nhân Dân Phùng Thu Hà
Wushu Sanshou - Nam 70kg Gold Công An Nhân Dân Phạm Đức Duy
Sanshou - Nữ 65kg Gold Công An Nhân Dân Lò Thị Tâm
Sanshou - Nữ 70kg Gold Công An Nhân Dân Triệu Thị Thủy
Taolu - Bộ quyền - Nam: Côn thuật Gold Công An Nhân Dân Phạm Duy Việt
Taolu - Bộ quyền - Nữ: Kiếm thuật Gold Công An Nhân Dân Đặng Tiểu Bình
Taolu - Bộ quyền - Nữ: Thương thuật Gold Công An Nhân Dân Đặng Tiểu Bình
Taolu - Bộ quyền - Nữ: Trường quyền Gold Công An Nhân Dân Đặng Tiểu Bình
Thái Cực Kiếm Trần Gia Nam Gold Công An Nhân Dân Trần Hồng Quân