Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Gold An Giang Nguyễn Thị Ngọc Thắm
60m 1 dây nữ Gold An Giang Nguyễn Thị Ngọc Thắm
70m 1 dây nữ Gold An Giang Nguyễn Thị Ngọc Thắm
Đồng đội Nữ Team Recurve Gold An Giang Hồ Thị Giàu
Gold An Giang Nguyễn Thị Hồng Tiên
Gold An Giang Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Gold An Giang Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Toàn năng (70m x 2) 1 dây nữ Gold An Giang Nguyễn Thị Ngọc Thắm
Bơi Nam - Bướm 100 m Gold An Giang Lê Nguyễn Paul
Nam - Bướm 50 m Gold An Giang Lê Nguyễn Paul
Nam - Ếch 100 m Gold An Giang Lê Nguyễn Paul
Nam - Ếch 50 m Gold An Giang Lê Nguyễn Paul
Nam - Hỗn hợp 200m Gold An Giang Lê Nguyễn Paul
Nam - Hỗn hợp 400m Gold An Giang Nguyễn Hữu Kim Sơn
Nam - Ngửa 100 m Gold An Giang Nguyễn Yung Thomas
Nam - Ngửa 50 m Gold An Giang Lê Nguyễn Paul
Nam - Tiếp sức - 400m - Hỗn hợp Gold An Giang Lê Nguyễn Paul
Gold An Giang Nguyễn Hữu Kim Sơn
Gold An Giang Nguyễn Yung Thomas
Gold An Giang Phạm Thành Nguyện
Nam - Tiếp sức 4 x 100 m tự do Gold An Giang Lê Nguyễn Paul
Gold An Giang Nguyễn Hữu Kim Sơn
Gold An Giang Nguyễn Yung Thomas
Gold An Giang Phạm Thành Nguyện
Nam - Tự do 400 m Gold An Giang Nguyễn Hữu Kim Sơn
Nam - Tự do 50 m Gold An Giang Lê Nguyễn Paul
Boxing Nam 75kg Gold An Giang Trần Thanh Vy
Nữ >81kg Gold An Giang Nguyễn Minh Hải Yến
Nữ 45kg Gold An Giang Nguyễn Thị Kim Sang
Nữ 48kg Gold An Giang Võ Thị Kim Ánh
Nữ 51kg Gold An Giang Lê Thị Bích Liên
Cử tạ Cử đẩy hạng 94kg nam Gold An Giang Võ Trọng Hữu
Cử đẩy hạng trên 105kg nam Gold An Giang Nguyễn Văn Trọng
Cử giật hạng 94kg nam Gold An Giang Võ Trọng Hữu
Cử giật hạng trên 105kg nam Gold An Giang Nguyễn Văn Trọng
Tổng cử hạng 94kg nam Gold An Giang Võ Trọng Hữu
Tổng cử hạng trên 105kg nam Gold An Giang Nguyễn Văn Trọng
Điền kinh Đẩy tạ nữ Gold An Giang Trần Lê Trúc Linh
Muay -57kg Nữ Gold An Giang Huỳnh Thị Kim Vàng
-60Kg Nữ Gold An Giang Nguyễn Thị Sang Giàu
-67Kg Nữ Gold An Giang Nguyễn Thị Lộc Sang
Pencak Silat Đối kháng nam 55kg Gold An Giang Đinh Phúc An
Đối kháng nữ 50kg Gold An Giang Văng Hồng Phượng
Đối kháng nữ 70kg Gold An Giang Nguyễn Thị Cẩm Nhi
Rowing W1X Cự ly 2000m nữ Gold An Giang Nguyễn Lâm Kiều Diễm
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nữ -49kg Gold An Giang Hồ Thị Kim Ngân
Quyền Cá nhân Nam Gold An Giang Hứa Văn Huy
Quyền đôi Nam - Nữ Gold An Giang Hứa Văn Huy
Gold An Giang Ngô Thị Thùy Dung
Thể hình và Fitness Đơn Nam - Đến 55kg Gold An Giang Phạm Văn Mách
Đơn Nam - Đến 70kg Gold An Giang Lâm Thái Dương
Đơn Nữ - Trên 52kg Gold An Giang Lương Hồng Ngọc
Fitness 155cm Gold An Giang Trần Thị Cẩm Tú
Võ thuật cổ truyền Nam từ 70kg đến 75kg Gold An Giang Nguyễn Bá Hào
Nam từ 85kg đến 90kg Gold An Giang Đặng Trường Hiếu
Nữ từ 44kg đến 48kg Gold An Giang Trần Thị Mỹ Hạnh
Nữ từ 52kg đến 56kg Gold An Giang Nguyễn Thị Tuyết Mai
Vovinam 51kg nam Gold An Giang Võ Hoàng Khang
Wushu Sanshou - Nam 56kg Gold An Giang Đàm Văn Minh
SanShou Nam - 85kg Gold An Giang Nguyễn Phi Lên
Taolu - Bộ thái cực - Nam: Thái cực quyền Gold An Giang Dương Hoàng Sơn
Xe đạp địa hình 1500m đổ đèo nữ Gold An Giang Nguyễn Tuyết Phương
3 vòng x 5km băng đồng tiếp sức nam Gold An Giang Lâm Châu Thanh
Gold An Giang Lê Quốc Vũ
Gold An Giang Võ Hữu An
5km băng đồng tính giờ nam Gold An Giang Lê Quốc Vũ
Băng đồng Olympic đồng đội nam Gold An Giang Lâm Châu Thanh
Gold An Giang Lê Quốc Vũ
Gold An Giang Nguyễn Anh Khoa
Gold An Giang Võ Hữu An
Xe đạp Đường trường 30km cá nhân tính giờ nữ Gold An Giang Lâm Thị Kim Ngân
Gold An Giang Nguyễn Thị Thật
39,6km cá nhân tính điểm nữ Gold An Giang Nguyễn Thị Thật
Gold An Giang Nguyễn Thị Thi
3km cá nhân tính giờ nữ Gold An Giang Lâm Thị Kim Ngân
Gold An Giang Nguyễn Thị Thu Mai
3km đồng đội tính giờ nữ Gold An Giang Lâm Thị Kim Ngân
Gold An Giang Nguyễn Thị Thật
Gold An Giang Nguyễn Thị Thi
Gold An Giang Phan Thị Liễu
49,5km cá nhân tính điểm nam Gold An Giang Nguyễn Thành Tâm
500m tốc độ nam Gold An Giang Nguyễn Thành Tâm
50km đồng đội tính giờ nữ Gold An Giang Lâm Thị Kim Ngân
Gold An Giang Nguyễn Thị Thi
Gold An Giang Nguyễn Thị Thu Mai
Gold An Giang Phan Thị Liễu
76km cá nhân xuất phát đồng hàng nữ Gold An Giang Nguyễn Thị Thật
76km xuất phát đồng hàng đồng đội nữ Gold An Giang Lâm Thị Kim Ngân
Gold An Giang Nguyễn Thị Thật
Gold An Giang Nguyễn Thị Thi
Gold An Giang Phan Thị Liễu